10 resultaten in "Restless legs "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Dopamineagonisten bij RLS (login vereist)

H&W - Pearls - 2012
Het restless legs syndroom (RLS) is een veelvoorkomende chronische aandoening die vaak slaapproblemen met zich meebrengt. De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen raadt aan voor patiënten met ernstige RLS zo nodig een proefbehandeling met een dopamineagonist (DA) te overwegen. Wat is de effectiviteit en veiligheid van een DA bij patiënten met RLS en slaapproblemen? Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 1:45-45

Levodopa voor rusteloze benen

NTvG - In het kort - 2011
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3577. Belangrijkste resultaten: Vergeleken met placebo was behandeling met levodopa gerelateerd aan een significante verbetering van de ernst van de symptomen en vermindering van het aantal beenbewegingen. Er .... 

Neupro (rotigotine)

CBG.EMA.Eudrapharm - Bijsluiter en IB-tekst (SPC)

Dystonie en middelen bij spierspasmen

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Adartrel

CBG.EMA.Eudrapharm - Bijsluiter en IB-tekst (SPC)

Sifrol

CBG.EMA.Eudrapharm - Bijsluiter en IB-tekst (SPC)

Behandeling van patiënten met restless legs

GeBu - Achtergrondartikel - 2004

Slaapproblemen en slaapmiddelen M23

NHG - Samenvattingskaart - 2005
Slapeloosheid: slaaptekort en slecht slapen, gepaard gaande met functioneringsklachten overdag. Slapeloosheid is een 24-uursprobleem. Meer slaperigheid overdag betekent een grotere kans op een specifieke slaapstoornis.

Farmacotherapie bij Restless legs

ArtsenApotheker.nl - Geneesmiddelenoverzicht - 2011
 Medicatieschema Restless legs

Slaapproblemen en slaapmiddelen M23

NHG - Standaard - 2005
Slapeloosheid : slaaptekort en slecht slapen, zoals vaak wakker worden of onrustig dromen, gepaard gaande met functioneringsklachten overdag, zoals moeheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, verminderde concentratie en prestatie. Omdat slapeloosheid consequenties heeft voor het functioneren overdag, is het altijd een 24-uursprobleem. Naarmate slaperigheid overdag meer op de voorgrond staat, is de kans groter dat er een specifieke slaapstoornis is. Huisarts Wet 2005;48(8):402-15.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home