Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

KNGF Guideline Stroke Quick reference card Additional investigations

KNGF - Quick reference card - 2014
Impairments of body functions, limitations of activities, and restrictions of participation.

NHG-Standaard Eczeem (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2014
Huisarts Wet 2014;57(5):240-52

Eczeem M37

NHG - Standaard - 2014
Deze standaard vervangt de NHG-Standaard Constitutioneel eczeem en geeft ook richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van contacteczeem, acrovesiculeus eczeem, nummulair eczeem, hypostatisch eczeem en asteatotisch eczeem. Atopische constitutie, irritatief contacteczeem, allergisch contacteczeem, Three-Item-Severity (TIS)-score. Huisarts Wet 2014;57(5):240-52.

Eczeem M37

NHG - Samenvattingskaart - 2014
Begrippen: eczeem, constitutioneel eczeem, atopische constitutie, irritatief contacteczeem, allergisch contacteczeem, acrovesiculeus eczeem, nummulair eczeem, hypostatisch eczeem, asteatotisch eczeem, Three-Item-Severity (TIS)-score.

Delier M77

NHG - Samenvattingskaart - 2014
De NHG-Standaard Delier geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van het delier bij ouderen en in de palliatieve fase. Een delier kan zich presenteren met: motorische onrust, agitatie, mentale rusteloosheid (hyperactieve vorm); bewegingsarmoede, verminderde aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, ‘stil delier’); afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm).

Delier M77

NHG - Standaard - 2014
De NHG-Standaard Delier geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van het delier bij ouderen en in de palliatieve fase. Een delier kan zich presenteren met: motorische onrust, agitatie, mentale rusteloosheid (hyperactieve vorm); bewegingsarmoede, verminderde aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, ‘stil delier’); afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm). Huisarts Wet 2014;57(4):184-93.

Eigenrisicodragen WGA

Stecr - Werkwijzer

Overgewicht en Obesitas

Stecr - Werkwijzer

NHG-Standaard 'Atriumfibrilleren'

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2014

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home