Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

NHG-Standaard ’Vaginaal bloedverlies’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2015
In de standaard ’Vaginaal bloedverlies’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van klachten over vaginaal bloedverlies. Daarbij wordt uitgegaan van vaginaal bloedverlies dat anders is dan voorheen of anders dan wat volgens de vrouw normaal is.

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eerste herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2015
De huisarts kan bij een deel van de patiënten DVT of longembolie uitsluiten door gebruik te maken van een beslisregel bestaande uit gegevens uit de anamnese en lichamelijk onderzoek; en daarnaast een D-dimeerbepaling. Als DVT en longembolie na toepassing van de beslisregel niet kan worden uitgesloten, is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. De huisarts kan DVT in veel gevallen zelf behandelen. De behandeling van DVT bestaat uit kortdurend LMWH en gedurende drie of zes maanden een cumarinederivaat, afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt; tevens wordt een steunkous aangemeten. De behandeling van een (aangetoonde) longembolie vindt plaats in de tweede lijn.

Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015

Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86

NHG - Standaard - 2015
NHG-werkgroep Diepe veneuze trombose en longembolie. Huisarts Wet 2015;58(1):26-35. De standaard bevat nu ook aanbevelingen voor het uitsluiten van longembolie en voor de diagnostiek en behandeling van tromboflebitis.

Problematisch alcoholgebruik M10

NHG - Standaard - 2014
NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik(Derde herziening). Huisarts Wet 2014;57(12):638-46.

Problematisch alcoholgebruik M10

NHG - Samenvattingskaart - 2014

NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen (derde herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2014
NHG-Guideline Otitis media with effusion in children (third revision). Huisarts Wet 2014;57(12):649.

Otitis media met effusie bij kinderen M18

NHG - Standaard - 2014
Otitis media met effusie: conditie van het middenoor, gekarakteriseerd door ophoping van vloeistof achter een gesloten trommelvlies, zonder duidelijke tekenen van acute infectie. NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen(Derde herziening). Huisarts Wet 2014;57(12):649

Otitis media met effusie bij kinderen M18

NHG - Samenvattingskaart - 2014
Otitis media met effusie: conditie van het middenoor, gekarakteriseerd door ophoping van vloeistof achter een gesloten trommelvlies, zonder duidelijke tekenen van acute infectie.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2015  | Home