Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling, voor de eerste en tweede lijn versie 2

FNT - Richtlijn - 2014
Casemanagement in te tweede lijn voor patienten die VKA gebruiken (het ziekenhuis), Casemanagement in de eerste lijn voor patiënten die VKA gebruiken (de trombosedienst), Casemanagement in het geval van gebruik van de nieuwe orale antistollingsmiddelen (DOACs).

Anemie M76

NHG - NHG-Standaard - 2014
NHG-Standaard Anemie(eerste herziening). NHG-werkgroep Anemie. Huisarts Wet 2014;57(10):528-36. Bij de aanvullende diagnostiek is de morfologische indeling in micro-, normo- en macrocytaire anemie vervallen en vervangen door een pathofysiologische indeling op basis van een verminderde of gestoorde aanmaak of verhoogde afbraak.

Anemie M76

NHG - Samenvattingskaart - 2014
Deze standaard geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij patiënten bij wie in de praktijk of in het laboratorium anemie is vastgesteld. Zie voor achtergrondinformatie over alle genoemde bepalingen de hoofdtekst en noten van de standaard of de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.

Acute rhinosinusitis M33

NHG - NHG-Standaard - 2014
In de titel van de standaard is ‘acute’ toegevoegd aan ‘rhinosinusitis’ omdat alleen het beleid bij klachten korter dan twaalf weken wordt besproken.

Acute rhinosinusitis M33

NHG - Samenvattingskaart - 2014

NHG-Standaard Acute rhinosinusitis (derde herziening) (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2014
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2014, nummer 10:537-537. In de papieren versie van H&W worden alleen de belangrijkste punten uit de nieuwe standaard, alsmede de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige versie besproken.

Addendum bij de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen (login vereist)

H&W - Addendum - 2014
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2014, nummer 10:538-538

Werk-Privé Balans

NVAB - NVAB Richtlijn - 2013
Multidisciplinaire Richtlijn Werk-Privé Balans (NVAB, BAenO, NVvA, NVVK, 2013) en Achtergronddocument (NVAB, BAenO, NVvA, NVVK, 2013).

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home