Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Astma bij volwassenen M27

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015

NHG-Standaard Astma bij volwassenen M27

NHG - NHG-Standaard - 2015
In deze derde herziening van de standaard zijn de afkapwaarden voor de FEV1/FVC-ratio voor het vaststellen van bronchusobstructie gewijzigd. Ook de aanbevelingen voor de diagnostiek en monitoring van astma met behulp van spirometrie zijn aangepast.

NHG-Standaard Hoofdtrauma

NHG - Standaard - 2015
Verwijs of consulteer de specialist indien er bij een hoofdtrauma sprake is van een verhoogd risico op intracranieel letsel, zoals bij het gebruik van anticoagulantia (cumarinederivaten, DOAC’s en LMWH (niet bij gebruik van trombocytenaggregatieremmers)). Criteria voor een spoedverwijzing zijn: bewusteloosheid of verlaagd bewustzijn, focale neurologische uitval, posttraumatisch insult, schedelbasisfractuur of vermoeden van hoogenergetisch trauma.

Hoofdtrauma M105

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015
Bij sterk verhoogd risico op intracranieel letsel (zie stroomdiagrammen): ambulance met U1-indicatie. Wanneer de huisarts de patiënt als eerste onderzoekt: start met ABCDE-beoordeling.

Richtlijnen medicijnen: Richtlijn doelmatig gebruik van biologicals bij reumatoide artritis, axialespondyloartritis en artritis psoriatica. 2014 update

NVR - Update richtlijn - 2014
Diagnose en behandeling van reumatoïde artritis (RA) is beschreven in een CBO/NVR- richtlijn 2009 (2) en de internationale EULAR richtlijn 2013 (3). Hoeksteen in de behandeling is het gebruik van conventional synthetic disease modifying antirheumatic drugs (csDMARDs), inclusief glucocorticoïden. De laatste jaren is een toenemend aantal biological DMARDs (bDMARDs) ter beschikking gekomen. Om een verantwoord gebruik te garanderen is er behoefte aan een helder standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

NHG-Standaard ’Vaginaal bloedverlies’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2015
In de standaard ’Vaginaal bloedverlies’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van klachten over vaginaal bloedverlies. Daarbij wordt uitgegaan van vaginaal bloedverlies dat anders is dan voorheen of anders dan wat volgens de vrouw normaal is.

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eerste herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2015
De huisarts kan bij een deel van de patiënten DVT of longembolie uitsluiten door gebruik te maken van een beslisregel bestaande uit gegevens uit de anamnese en lichamelijk onderzoek; en daarnaast een D-dimeerbepaling. Als DVT en longembolie na toepassing van de beslisregel niet kan worden uitgesloten, is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. De huisarts kan DVT in veel gevallen zelf behandelen. De behandeling van DVT bestaat uit kortdurend LMWH en gedurende drie of zes maanden een cumarinederivaat, afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt; tevens wordt een steunkous aangemeten. De behandeling van een (aangetoonde) longembolie vindt plaats in de tweede lijn.

Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015

Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86

NHG - Standaard - 2015
NHG-werkgroep Diepe veneuze trombose en longembolie. Huisarts Wet 2015;58(1):26-35. De standaard bevat nu ook aanbevelingen voor het uitsluiten van longembolie en voor de diagnostiek en behandeling van tromboflebitis.

Problematisch alcoholgebruik M10

NHG - Standaard - 2014
NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik(Derde herziening). Huisarts Wet 2014;57(12):638-46.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2015  | Home