Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
NHG Richtlijnen

NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening) (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2014
Spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn. In deze standaard is meer aandacht voor hoofdpijn bij kinderen.

NHG-Standaard Beroerte M103

NHG - NHG-Standaard - 2013
Plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding, worden in de standaard aangeduid met de overkoepelende term ‘beroerte’. NHG-Standaard Beroerte(Eerste versie, met het verschijnen van deze standaard vervallen de NHG-Standaarden TIA (M45) en CVA (M81)). Deze standaard omvat zowel de herziening van de NHG-Standaard TIA als de herziening van de NHG-Standaard CVA. Deze standaard vervangt ook de bijbehorende LESA CVA en LTA TIA/CVA. NHG-Standaard Beroerte. Huisarts Wet 2013;56(12):626-38.

Beroerte M103

NHG - Samenvattingskaart - 2013
De NHG-Standaard Beroerte vervangt de NHG-Standaarden TIA (M45) en CVA (M81). Beroerte is eenoverkoepelende term voorplotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA en herseninfarct) of een spontane intracerebrale bloeding.

NHG-Standaard Beroerte (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013

NHG-Standaard Het soa-consult (eerste herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2013
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2013, nummer 9:450-463. Seksueel overdraagbare aandoening, Geslachtsziekte. Chlamydia, gonorroe, syfilis (lues), herpes genitalis, genitale wratten, trichomonas, hiv en hepatitis B, urethritis bij mannen, condylomata acuminata, schaamluis.

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening) (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2013, nummer 10:512-525. Belangrijkste wijzigingen: Bij gebruik van een sulfonylureumderivaat gaat de voorkeur uit naar gliclazide. De streefwaarden van het HbA1c zijn aangepast. De intensiteit van de diabetesbehandeling, leeftijd van de patiënt en de diabetesduur zijn factoren die van invloed zijn op de gewenste HbA1c-streefwaarde. Bij ouderen is de HbA1c-streefwaarde in het algemeen hoger. Er wordt meer aandacht gevraagd voor comorbiditeit. Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes wordt gedurende de daaropvolgende vijf jaar jaarlijks de nuchtere glucosewaarde bepaald.

Medische check ups bij mensen zonder klachten

NHG - Medisch inhoudelijk standpunt - 2013
Het NHG onderstreept het belang van preventie, maar vindt dat initiatieven op dit gebied aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) M102

NHG - Samenvattingskaart - 2013
SOLK is een werkhypothese gebaseerd op de (gerechtvaardigde) aanname dat somatische/psychische pathologie reeds afdoende is uitgesloten.

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening) (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2013, nummer 7:320-330

Besluitvorming over reanimatie

NHG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2013
De richtlijn Besluitvorming over reanimatie richt zich op kwetsbare ouderen en de zorg rond het levenseinde. Met deze richtlijn willen de vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en NHG bijdragen aan betere anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen. Ook is een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen opgesteld

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home