Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
NHG Richtlijnen

Pijn M106

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015

NHG-Standaard Pijn (inlog vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2015
De NHG-Standaard Pijn omvat richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen en kinderen met acute pijn en volwassenen met chronische pijn. Bij chronische pijn is doorgaans een diepgaande anamnese en meer onderzoek nodig met aandacht voor psychosociale factoren en cognities betreffende de pijn(ervaring). Een aparte paragraaf is gereserveerd voor de behandeling van volwassenen met neuropathische pijn en pijn in de palliatieve fase.

Acute keelpijn M11

NHG - NHG-Standaard - 2015
Belangrijkste wijzigingen: De indicatie voor een tiendaagse smalspectrumpenicillinekuur bij specifieke groepen is vervallen, omdat het onduidelijk is wat de klinische relevantie is van ‘eradicatie van de streptokok’ (dat als behandeldoel in de vorige standaard werd genoemd) en preventie van overdracht van een streptokok al na enkele dagen gebruik van penicilline wordt bereikt. De keuze van het antibioticum bij een peritonsillair infiltraat is veranderd: het eerstekeusantibioticum is amoxicilline/clavulaanzuur in plaats van smalspectrumpenicilline. Epiglottitis als zeldzame en levensbedreigende oorzaak van acute keelpijn heeft een meer prominente plaats gekregen; adequate diagnostiek kan de herkenning ervan bevorderen.

Acute keelpijn M11

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015
Acute keelpijn M11 (Actualisering augustus 2015: herzien t.o.v. de versie van 2007).

Incontinentie voor urine bij vrouwen M46

NHG - NHG-Standaard - 2015
De standaard richt zich alleen op vrouwen met incontinentie voor urine. Het beleid bij mannen met incontinentie voor urine staat beschreven in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. De term urge-incontinentie is vervangen door urgency-incontinentie. De standaard bevat een overzicht van kenmerken van de verschillende behandelopties bij stress- en urgency-incontinentie.

Incontinentie voor urine bij vrouwen M46

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2015

Lumbosacraal radiculair syndroom M55

NHG - NHG-Standaard - 2015
NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom (Tweede herziening). Huisarts Wet 2015;58(6):308-20

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2016  | Home