Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
NHG Richtlijnen

NHG-Standaard Eczeem (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2014
Huisarts Wet 2014;57(5):240-52

Eczeem M37

NHG - Standaard - 2014
Deze standaard vervangt de NHG-Standaard Constitutioneel eczeem en geeft ook richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van contacteczeem, acrovesiculeus eczeem, nummulair eczeem, hypostatisch eczeem en asteatotisch eczeem. Atopische constitutie, irritatief contacteczeem, allergisch contacteczeem, Three-Item-Severity (TIS)-score. Huisarts Wet 2014;57(5):240-52.

Eczeem M37

NHG - Samenvattingskaart - 2014
Begrippen: eczeem, constitutioneel eczeem, atopische constitutie, irritatief contacteczeem, allergisch contacteczeem, acrovesiculeus eczeem, nummulair eczeem, hypostatisch eczeem, asteatotisch eczeem, Three-Item-Severity (TIS)-score.

Delier M77

NHG - Samenvattingskaart - 2014
De NHG-Standaard Delier geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van het delier bij ouderen en in de palliatieve fase. Een delier kan zich presenteren met: motorische onrust, agitatie, mentale rusteloosheid (hyperactieve vorm); bewegingsarmoede, verminderde aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, ‘stil delier’); afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm).

Delier M77

NHG - Standaard - 2014
De NHG-Standaard Delier geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van het delier bij ouderen en in de palliatieve fase. Een delier kan zich presenteren met: motorische onrust, agitatie, mentale rusteloosheid (hyperactieve vorm); bewegingsarmoede, verminderde aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, ‘stil delier’); afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm). Huisarts Wet 2014;57(4):184-93.

Psoriasis M39

NHG - Standaard - 2014
Psoriasis: chronische erythematosquameuze huidaandoening, soms met nagelafwijkingen (putjes, dystrofie) of artritis (vingers, tenen); beloop in exacerbaties en remissies.Psoriasis en plaque (psoriasis vulgaris), Psoriasis guttata, Psoriasis pustulosa. Huisarts Wet 2014;57(3):128-35.

Psoriasis M39

NHG - Samenvattingskaart van de Standaard - 2014
Psoriasis: chronische erythematosquameuze huidaandoening, soms met nagelafwijkingen (putjes, dystrofie) of artritis (vingers, tenen); beloop in exacerbaties en remissies.Psoriasis en plaque (psoriasis vulgaris), Psoriasis guttata, Psoriasis pustulosa. Huisarts Wet 2014;57(3):128-35.

NHG-Standaard Astma bij kinderen M24

NHG - Standaard - 2014
De standaard en de wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie (Huisarts Wet 2006;49(11):557-72). Belangrijkste wijzigingen: 1. Bij de controle van astma worden drie niveaus (volledige, gedeeltelijke, onvoldoende astmacontrole) onderscheiden op grond waarvan het beleid wordt aangepast. 2. Meer aandacht voor het feit dat meer dan de helft van de kinderen met episodisch expiratoir piepen op de leeftijd van zes jaar geen klachten meer heeft.

NHG-Standaard Astma bij kinderen M24

NHG - Samenvattingskaart - 2014

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) M13

NHG - NHG-Standaard - 2014
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV): atherosclerose distaal van de aortabifurcatie. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen enkele uren tot dagen en chronisch obstructief arterieel vaatlijden, onderverdeeld in claudicatio intermittens en kritieke ischemie.  De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term ‘chronisch obstructief arterieel vaatlijden’. Huisarts Wet 2014;57(2):81.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home