Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Anti-retrovirale middelen

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Middelen bij multiple sclerose

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Geneesmiddelbeoordeling sofosbuvir (Sovaldi)

Zorginstituut Nederland - GVS rapport 14/12 - 2014
Chronische hepatitis C (HCV) bij volwassen patiënten (GVS) 20-05-14       

Geneesmiddelbeoordeling simeprevir (Olysio)

Zorginstituut Nederland - GVS-rapport 14/21 - 2014
Chronische hepatitis C bij volwassen patiënten (GVS) 22-09-14               

Geneesmiddelbeoordeling rilpivirine-emtricitabine-tenofovir (Eviplera)

Zorginstituut Nederland - CFH-rapport 12/12 - 2012
HIV-1 (GVS) 26-03-12

Geneesmiddelbeoordeling rilpivirine (Edurant)

Zorginstituut Nederland - CFH-rapport 12/11 - 2012
HIV (GVS)    26-03-12   

Geneesmiddelbeoordeling raltegravir (Isentress)

Zorginstituut Nederland - CFH-rapport 08/02 - 2008
HIV 1-infectie en aangetoonde HIV 1-replicatie (GVS) 28-01-08

Geneesmiddelbeoordeling fingolimod (Gylenya)

Zorginstituut Nederland - Aanpassing nadere voorwaarden fingolimod - 2013
Multiple sclerose (GVS) 11-07-13. Fingolimod wordt als oraal tweedelijnsmiddel toegepast bij de behandeling van multiple sclerose (MS).

Geneesmiddelbeoordeling fingolimod (Gilenya)

Zorginstituut Nederland - CFH rapport 12/02, Kostenconsequentieraming van opname - 2012
Therapie voor multiple sclerose (GVS) 23-01-2012

Geneesmiddelbeoordeling fampridine (Fampyra)

Zorginstituut Nederland - CFH-rapport 01/13 - 2012
Verbeteren loopvermogen van MS-patiënten (GVS) 17-12-12

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2015  | Home