Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Protonpompremmers: niet zo veilig als ze lijken (inlog vereist)

NTvG - Stand van zaken - 2016
In dit artikel staat een overzicht van het vóórkomen van de volgende bijwerkingen: gastro-enteritis, luchtweginfecties, hypomagnesiëmie, nierfunctiestoornissen, vitamine B12- en ijzerdeficiëntie, dementie, osteoporose en fracturen.

Farmacotherapie bij Acne vulgaris

ArtsenApotheker.nl - Geneesmiddelenoverzicht - 2017
 Farmacotherapie Acne vulgaris 2017-06

Farmacotherapie bij LUTS-BPH

ArtsenApotheker.nl - Geneesmiddelenoverzicht - 2017
 Farmacotherapie LUTS-BPH 2017-05

Nachtmerries en hallucinaties bij metoprolol (login vereist)

H&W - Casuïstiek - 2017
Een 65-jarige vrouw bezoekt het spreekuur ter controle van haar hypothyreoïdie. Hoewel ze in eerste instantie aangeeft geen klachten te ervaren, komt tijdens de vervolganamnese haar verstoorde nachtrust ter sprake. De patiënte vertelt al vele maanden nagenoeg iedere nacht last te hebben van levendige dromen en nachtmerries. Voorheen had ze hier nooit last van. De dromen zijn levensecht en erg beangstigend.

Vroegdetectie en tijdige behandeling van hartfalen zijn zinvol (login vereist)

H&W - Beschouwing - 2017
Hartfalen komt frequent voor, maar wordt vaak niet herkend. Zowel de huisarts als de patiënt zelf verklaart kortademigheid en verminderde inspanningstolerantie dikwijls door ‘deconditionering’ of aandoeningen zoals COPD. In dit artikel zoeken wij een antwoord op de vraag of vroegdetectie en tijdige behandeling van hartfalen bij ouderen met kortademigheid zinvol en haalbaar zijn.

Middelen bij allergische aandoeningen / Antihistaminica systemisch

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie
Antihistaminica worden toegepast bij de symptomatische behandeling van allergische aandoeningen die berusten op het vrijkomen van histamine. Voorbeelden hiervan zijn allergische rinitis en conjunctivitis, eczeem, urticaria en dermatosen berustend op allergie van het directe type (zoals pruritus, insectenbeten). Andere allergische reacties zijn bijvoorbeeld: geneesmiddelexantheem, voedingsmiddelallergieën, angio-oedeem en anafylactische shock.

Farmacotherapie bij Glaucoom

ArtsenApotheker.nl - Geneesmiddelenoverzicht - 2017
 Farmacotherapie Glaucoom 2017-04

Farmacotherapie ADHD

ArtsenApotheker.nl - Medicatieoverzicht - 2017
 Farmacotherapie ADHD 2017-03

Farmacotherapie Anticonceptie oraal

ArtsenApotheker.nl - Medicatieoverzicht - 2017
 Farmacotherapie Anticonceptie oraal 2017-02

Farmacotherapie bij Astma

ArtsenApotheker.nl - Geneesmidelenoverzicht - 2017
 Farmacotherapie bij Astma 2017-02

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVZorgwijzerCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2017  | Home