Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Literatuur
GeBu

Obstipatie bij kinderen

GeBu - Achtergrondartikel - 2007

Recidiefpreventie van bipolaire stoornis

GeBu - Achtergrondartikel - 2006

Hoe nu verder met de COX-2-remmers?

GeBu - Achtergrondartikel - 2005

Incretinen, aanknopingspunten voor de behandeling van diabetes mellitus type 2

GeBu - Achtergrondartikel - 2010
In de afgelopen jaren zijn twee nieuwe geneesmiddelengroepen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 in de handel gebracht, namelijk de ‘glucagon-like peptide’-1-receptoragonisten met exenatide en liraglutide en de dipeptidylpeptidase-4-remmers met saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine. Beide groepen grijpen aan op het incretinesysteem. Gebu 2010; 44: 49-55.

Inhalatietherapie bij COPD

GeBu - Achtergrondartikel - 2008

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home