Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2012

Geneesmiddelbeoordeling aclidinium (Eklira Genuair)

Zorginstituut Nederland - CFH-rapport 12/19 en Farmacotherapeutisch rapport - 2012

Gezondheidsraadadvies: nieuwe voedingsnormen voor vitamine D (voor volledige artikel inlog vereist)

NTvG - Commentaar - 2012
Het nut van vitamine D staat de afgelopen jaren stevig ter discussie. Zo zijn er claims dat vitamine D niet alleen de botgezondheid bevordert, maar ook een heilzame werking heeft bij aandoeningen als kanker, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Maar hoe hard zijn de bewijzen hiervoor? En moet mensen die mogelijk een risico op een tekort lopen worden aangeraden voor de zekerheid extra vitamine D te slikken, of is dat niet nodig?

Vitamine E verhoogt risico op prostaatkanker

GeBu - Rubriek Consumentenproducten - 2012
Conclusie onderzoekers. Voedingssupplementen met vitamine E verhogen significant het risico op prostaatkanker bij gezonde mannen.

Screen metforminegebruikers op vitamine B12! (login vereist)

H&W - Beschouwing - 2012
Metformine is de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2. Het zorgt echter ook voor een daling van de vitamine-B12-spiegel die evenredig is met de dosis en duur van het metforminegebruik. De gevolgen van een vitamine-B12-tekort kunnen ernstig en irreversibel zijn. Er is dus iets te zeggen voor een screening op vitamine-B12-deficiëntie bij patiënten met diabetes type 2 die metformine gebruiken. Huisarts Wet 2012;55(10):444-7.

Vitamine-B12-tekort zonder anemie behandelen? (login vereist)

H&W - CATS - 2012
Indien er bij een patiënt met aspecifieke klachten sprake is van een vitamine-B12-tekort zonder anemie, lijkt het vooralsnog niet zinvol over te gaan tot suppletie met vitamine B12. De uitkomsten van deze CAT kunnen we tevens beschouwen als een pleidooi om trouw te blijven aan het algoritme anemie van de Samenwerkingsrichtlijn laboratoriumdiagnostiek en het vitamine-B12-gehalte pas te bepalen als het bloedbeeld daartoe aanleiding geeft. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 10:474-474

Vitamine D tegen COPD-aanval? (login vereist)

H&W - Journaal - 2012
Patiënten met een chronische ziekte zoals kanker, cardiovasculaire aandoeningen of diabetes hebben vaker een laag vitamine D-gehalte in vergelijking met gezonde personen. Ook een aanzienlijk deel van de patiënten met ernstige COPD heeft een vitamine D-tekort. Onderzocht werd of suppleren van vitamine D bijdraagt aan het voorkomen van exacerbaties. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 4:144-144

Vitamine B12-deficiëntie (login vereist)

NTvG - Labquiz - 2012
Een vitamine B12-tekort kan leiden tot hematologische of neurologische klachten. De bepaling van de concentratie totaal vitamine B12 is echter onvoldoende sensitief om alle vitamine B12-deficiënties op te sporen. Dit willen de auteurs aan de hand van deze LabQuiz illustreren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3595

DPP-4-remmers bij diabetes mellitus type2: klaar voor de klinische praktijk? (login nodig voor volledige artikel)

NTvG - Klinische praktijk - In het kort - 2012
Onderzoeksvraag: Hoe effectief en veilig zijn DPP-4-remmers in vergelijking met metformine als monotherapie of met andere bloedglucoseverlagende middelen in combinatie met metformine? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4949

Geneesmiddelbeoordeling linagliptine (Trajenta®)

Zorginstituut Nederland - CFH-rapport 12/09 - 2012
Linagliptine heeft als monotherapie, tweevoudige therapie in combinatie met metformine en drievoudige therapie in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat een gelijke therapeutische waarde als sitagliptine, vildagliptine en saxagliptine bij dezelfde indicaties.

Geneesmiddelenbeoordeling nomegstrolacetaat estradiol (Zoely)

Zorginstituut Nederland - Geneesmiddelenbeoordeling - CFH-rapport 12/08 - 2012
Nomegestrolacetaat/estradiol kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de andere sub-50 eenfase anticonceptiva en kan daarom worden geplaatst op bijlage 1A.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2015  | Home