8 resultaten voor de zoekterm "rato" in Alle artikelen

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
NHG Richtlijnen

Anemie M76

NHG - Samenvattingskaart - 2014
Deze standaard geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij patiënten bij wie in de praktijk of in het laboratorium anemie is vastgesteld. Zie voor achtergrondinformatie over alle genoemde bepalingen de hoofdtekst en noten van de standaard of de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.

NHG-Standaard Astma bij kinderen M24

NHG - Standaard - 2014
De standaard en de wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie (Huisarts Wet 2006;49(11):557-72). Belangrijkste wijzigingen: 1. Bij de controle van astma worden drie niveaus (volledige, gedeeltelijke, onvoldoende astmacontrole) onderscheiden op grond waarvan het beleid wordt aangepast. 2. Meer aandacht voor het feit dat meer dan de helft van de kinderen met episodisch expiratoir piepen op de leeftijd van zes jaar geen klachten meer heeft.

Lichen sclerosus M101

NHG - Standaard - 2012
Lichen sclerosus: huidaandoening gekenmerkt door atrofie (‘sigarettenpapier’) en/of hyperkeratose, macroscopisch herkenbaar als scherp begrensde, porseleinwitte glanzende plekken, op den duur aanleiding gevend tot anatomische veranderingen, zoals verdwijnen van de labia minora en vernauwing van de introïtus vaginae.

Bacteriële huidinfecties M68

NHG - Samenvattingskaart - 2007
Oppervlakkige huidinfecties: erythrasma, folliculitis, impetigo vulgaris (crustosa), impetigo bullosa, impetiginisatie, pitted keratolysis.Diepe huidinfecties: cellulitis en erysipelas, ecthyma-ulcus, erysipeloïd, erythema migrans, furunkel, geïnfecteerde atheroomcyste, hidradenitis suppurativa, karbunkel, panaritium, paronychia (acuut), sinus pilonidalis, (bijt)wondinfectie.

Het rode oog M57

NHG - Samenvattingskaart - 2006
Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid. Bacteriële conjunctivitis, virale conjunctivitis, herpes-simplex-conjunctivitis, allergische (atopische) conjunctivitis, conjunctivitis door contactallergie, keratoconjunctivitis sicca, blefaritis/blefaroconjunctivitis, subconjunctivale bloeding, episcleritis, cornea-erosie, corpus alienum, oogcontusie, keratoconjunctivitis fotoelectrica, etsing.

Het rode oog M57

NHG - Standaard - 2006
Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid. Bacteriële conjunctivitis, virale conjunctivitis, herpes-simplex-conjunctivitis, allergische (atopische) conjunctivitis, conjunctivitis door contactallergie, keratoconjunctivitis sicca, blefaritis/blefaroconjunctivitis, subconjunctivale bloeding, episcleritis, cornea-erosie, corpus alienum, oogcontusie, keratoconjunctivitis fotoelectrica, etsing. Huisarts Wet 2006;49(2):78-91.

LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek

NHG en SAN & NVKC - LESA - 2012
De doelstelling van de richtlijnen van de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek is het optimaal gebruikmaken van laboratoriumdiagnostiek door de juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek of het aanvragen van diagnostiek op onjuiste indicatie te voorkómen.

Bacteriële huidinfecties M68

NHG - Standaard - 2007
Oppervlakkige huidinfecties: erythrasma, folliculitis, impetigo vulgaris (crustosa), impetigo bullosa, impetiginisatie, pitted keratolysis.Diepe huidinfecties: cellulitis en erysipelas, ecthyma-ulcus, erysipeloïd, erythema migrans, furunkel, geïnfecteerde atheroomcyste, hidradenitis suppurativa, karbunkel, panaritium, paronychia (acuut), sinus pilonidalis, (bijt)wondinfectie. Huisarts Wet 2007;50(9) 426-44.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCVZCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2014  | Home