Arts en Apotheker.nl | Nieuws Arts en Apotheker.nl | Nieuws over ontwikkelingen in de zorg Mon, 21 Aug 2017 02:43:02 +0200 Zend_Feed_Writer 1.10.8 (http://framework.zend.com) http://www.artsenapotheker.nl/nieuws-rss Aanslagen treffen toeristische goudmijn van Spanje Sun, 20 Aug 2017 22:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199782-aanslagen-treffen-toeristische-goudmijn-van-spanje.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199782-aanslagen-treffen-toeristische-goudmijn-van-spanje.html 0 ‘Vreemde smetten’ worden links en rechts gevreesd Sun, 20 Aug 2017 20:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199781-vreemde-smetten-worden-links-en-rechts-gevreesd.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199781-vreemde-smetten-worden-links-en-rechts-gevreesd.html 0 Is kennis niet een beetje achterhaald? Sun, 20 Aug 2017 16:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199779-is-kennis-niet-een-beetje-achterhaald.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199779-is-kennis-niet-een-beetje-achterhaald.html 0 De oudste abortuskliniek van Nederland heeft een nieuw jasje gekregen: "We mogen best meer gezien worden" Sun, 20 Aug 2017 15:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199777-de-oudste-abortuskliniek-van-nederland-heeft-een-nieuw-jasje-gekregen-we-mogen-best-meer-gezien-worden.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199777-de-oudste-abortuskliniek-van-nederland-heeft-een-nieuw-jasje-gekregen-we-mogen-best-meer-gezien-worden.html 0 'Onze campingburen kunnen zich niet gedragen' Sun, 20 Aug 2017 15:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199778-onze-campingburen-kunnen-zich-niet-gedragen.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199778-onze-campingburen-kunnen-zich-niet-gedragen.html 0 Linkse en rechtse demonstranten stonden tegenover elkaar in Boston: 'Trump is mijn leider! En jullie zijn tuig!' Sun, 20 Aug 2017 12:00:09 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199776-linkse-en-rechtse-demonstranten-stonden-tegenover-elkaar-in-boston-trump-is-mijn-leider-en-jullie-zijn-tuig.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199776-linkse-en-rechtse-demonstranten-stonden-tegenover-elkaar-in-boston-trump-is-mijn-leider-en-jullie-zijn-tuig.html 0 Antibioticagebruik in zomer daalt al enige jaren gestaag Apothekers verstrekten in 2016 aan 4,0 miljoen mensen in totaal 6,8 miljoen keer een antibioticum voor orale toepassing. Zowel het aantal gebruikers als het aantal verstrekkingen is daarmee 2,6% lager dan in 2015, maar op ongeveer hetzelfde niveau als in 2014. Seizoensinvloeden spelen een grote rol bij de ontwikkelingen van deze cijfers. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Publicatie van jaarcijfers over geneesmiddelgebruik, zoals hierboven, gaan vrijwel altijd gepaard met een vergelijking met cijfers van eerdere jaren. Vaak gebeurt dat met de bedoeling om conclusies te kunnen trekken over de mate waarin behandelaren geneesmiddelen meer of juist minder voorschrijven en over de mogelijke trends in die cijfers.

Dergelijke vergelijkingen zijn alleen zinvol als de aandoeningen waarvoor de betreffende medicatie is bedoeld door de tijd heen in dezelfde mate optreden. Voor sommige antibiotica geldt echter dat de mate waarin de infecties optreden waarbij ze worden toegepast, sterk fluctueert. Dat geldt zowel voor periodes binnen een jaar, als voor achtereenvolgende jaren.

In de winter
Zo blijkt dat antibiotica die worden toegepast bij luchtweginfecties, zoals sommige penicillines (J01C) en tetracyclines (J01A), in de wintermaanden (oktober, november, december, januari, februari en maart) veel vaker worden voorgeschreven dan in de overige (zomer)maanden. Maar ook blijkt dat de mate waarin deze antibiotica in verschillende winters worden voorgeschreven sterk wisselt. Het valt op dat van de afgelopen zes winters het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines in die van 2013 op 2014 aanmerkelijk kleiner is dan in de andere winters.

Uit cijfers van het NIVEL, het Nederlands instituut van de gezondheidszorg, blijkt dat in die winter ook het aantal griepmeldingen klein was en nauwelijks het niveau van een epidemie bereikte. Dat zou kunnen duiden op een relatie tussen het aantal griepgevallen en het gebruik van penicillines en tetracyclines. Maar de winter 2011/2012 telde ongeveer even weinig griepmeldingen als 2013/2014, terwijl in die winter het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines juist het grootst was van de afgelopen zes winters. Dat betekent dat niet alleen de mate waarin griep optreedt in de winter bepalend is voor de hoeveelheid luchtwegantibiotica die wordt verstrekt, maar dat er ook ander invloeden zijn.

In de zomer
Het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines in de zomermaanden lijkt niet of nauwelijks afhankelijk van verschillende invloeden. Het aantal verstrekkingen van die antibiotica vertonen in de zomers van de afgelopen jaren telkens een daling van gemiddeld 2,5%. Mogelijk dat dit een trend is die kan worden verklaard uit een toenemende terughoudendheid bij het voorschrijven van antibiotica. Het lijkt in ieder geval nuttig om trends in verstrekkingscijfers van luchtwegantibiotica te baseren op de zomermaanden.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 18:36:26 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199775-antibioticagebruik-in-zomer-daalt-al-enige-jaren-gestaag.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199775-antibioticagebruik-in-zomer-daalt-al-enige-jaren-gestaag.html Apothekers verstrekten in 2016 aan 4,0 miljoen mensen in totaal 6,8 miljoen keer een antibioticum voor orale toepassing. Zowel het aantal gebruikers als het aantal verstrekkingen is daarmee 2,6% lager dan in 2015, maar op ongeveer hetzelfde niveau als in 2014. Seizoensinvloeden spelen een grote rol bij de ontwikkelingen van deze cijfers. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Publicatie van jaarcijfers over geneesmiddelgebruik, zoals hierboven, gaan vrijwel altijd gepaard met een vergelijking met cijfers van eerdere jaren. Vaak gebeurt dat met de bedoeling om conclusies te kunnen trekken over de mate waarin behandelaren geneesmiddelen meer of juist minder voorschrijven en over de mogelijke trends in die cijfers.

Dergelijke vergelijkingen zijn alleen zinvol als de aandoeningen waarvoor de betreffende medicatie is bedoeld door de tijd heen in dezelfde mate optreden. Voor sommige antibiotica geldt echter dat de mate waarin de infecties optreden waarbij ze worden toegepast, sterk fluctueert. Dat geldt zowel voor periodes binnen een jaar, als voor achtereenvolgende jaren.

In de winter
Zo blijkt dat antibiotica die worden toegepast bij luchtweginfecties, zoals sommige penicillines (J01C) en tetracyclines (J01A), in de wintermaanden (oktober, november, december, januari, februari en maart) veel vaker worden voorgeschreven dan in de overige (zomer)maanden. Maar ook blijkt dat de mate waarin deze antibiotica in verschillende winters worden voorgeschreven sterk wisselt. Het valt op dat van de afgelopen zes winters het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines in die van 2013 op 2014 aanmerkelijk kleiner is dan in de andere winters.

Uit cijfers van het NIVEL, het Nederlands instituut van de gezondheidszorg, blijkt dat in die winter ook het aantal griepmeldingen klein was en nauwelijks het niveau van een epidemie bereikte. Dat zou kunnen duiden op een relatie tussen het aantal griepgevallen en het gebruik van penicillines en tetracyclines. Maar de winter 2011/2012 telde ongeveer even weinig griepmeldingen als 2013/2014, terwijl in die winter het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines juist het grootst was van de afgelopen zes winters. Dat betekent dat niet alleen de mate waarin griep optreedt in de winter bepalend is voor de hoeveelheid luchtwegantibiotica die wordt verstrekt, maar dat er ook ander invloeden zijn.

In de zomer
Het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines in de zomermaanden lijkt niet of nauwelijks afhankelijk van verschillende invloeden. Het aantal verstrekkingen van die antibiotica vertonen in de zomers van de afgelopen jaren telkens een daling van gemiddeld 2,5%. Mogelijk dat dit een trend is die kan worden verklaard uit een toenemende terughoudendheid bij het voorschrijven van antibiotica. Het lijkt in ieder geval nuttig om trends in verstrekkingscijfers van luchtwegantibiotica te baseren op de zomermaanden.

]]>
0
'Ik word zomaar van het terras weggeveegd' Sat, 19 Aug 2017 18:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199774-ik-word-zomaar-van-het-terras-weggeveegd.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199774-ik-word-zomaar-van-het-terras-weggeveegd.html 0 Van opiumteelt naar 'het groene goud' Sat, 19 Aug 2017 17:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199773-van-opiumteelt-naar-het-groene-goud.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199773-van-opiumteelt-naar-het-groene-goud.html 0 De twee bruidegommen Harry en Jean-Marie lieten hun relatie 50 jaar geleden al zegenen, in een kerk Sat, 19 Aug 2017 16:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199772-de-twee-bruidegommen-harry-en-jean-marie-lieten-hun-relatie-50-jaar-geleden-al-zegenen-in-een-kerk.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199772-de-twee-bruidegommen-harry-en-jean-marie-lieten-hun-relatie-50-jaar-geleden-al-zegenen-in-een-kerk.html 0 Matig alcoholgebruik ook schadelijk voor de hersenen Het is bekend dat overmatig drinken samenhangt met hersenatrofie en dat licht alcoholgebruik beschermt tegen cognitieve achteruitgang en cardiovasculaire ziektes. Er is echter weinig bekend over het effect van matig drinken. Brits onderzoek toont nu aan dat ook matig alcoholgebruik een verhoogd risico geeft op hersenatrofie en cognitieve achteruitgang. Er werd geen bewijs gevonden voor het beschermend effect van licht alcoholgebruik.

Lees verder op de website van H&W.

 

 

]]>
Sat, 19 Aug 2017 15:03:49 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199771-matig-alcoholgebruik-ook-schadelijk-voor-de-hersenen.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199771-matig-alcoholgebruik-ook-schadelijk-voor-de-hersenen.html Het is bekend dat overmatig drinken samenhangt met hersenatrofie en dat licht alcoholgebruik beschermt tegen cognitieve achteruitgang en cardiovasculaire ziektes. Er is echter weinig bekend over het effect van matig drinken. Brits onderzoek toont nu aan dat ook matig alcoholgebruik een verhoogd risico geeft op hersenatrofie en cognitieve achteruitgang. Er werd geen bewijs gevonden voor het beschermend effect van licht alcoholgebruik.

Lees verder op de website van H&W.

 

 

]]>
0
Seks na bestraling bij gynaecologische kanker In de nazorg bij gynaecologische kanker zou aandacht moeten zijn voor herstel van het seksleven. Er is weliswaar steeds meer aandacht voor verbetering van de kwaliteit van leven, maar daarbij blijft seksualiteit onderbelicht. Deze conclusie trekt Rinske Bakker in haar proefschrift. Zij deed jaren onderzoek bij vrouwen die hun seksuele leven na bestraling weer willen oppakken.

Lees verder op de website van H&W.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 15:00:57 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199770-seks-na-bestraling-bij-gynaecologische-kanker.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199770-seks-na-bestraling-bij-gynaecologische-kanker.html In de nazorg bij gynaecologische kanker zou aandacht moeten zijn voor herstel van het seksleven. Er is weliswaar steeds meer aandacht voor verbetering van de kwaliteit van leven, maar daarbij blijft seksualiteit onderbelicht. Deze conclusie trekt Rinske Bakker in haar proefschrift. Zij deed jaren onderzoek bij vrouwen die hun seksuele leven na bestraling weer willen oppakken.

Lees verder op de website van H&W.

]]>
0
De twee bruidegommen Harry en Jean-Marie lieten hun relatie 50 jaar geleden al zegenen, in een kerk. Sat, 19 Aug 2017 15:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199769-de-twee-bruidegommen-harry-en-jean-marie-lieten-hun-relatie-50-jaar-geleden-al-zegenen-in-een-kerk.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199769-de-twee-bruidegommen-harry-en-jean-marie-lieten-hun-relatie-50-jaar-geleden-al-zegenen-in-een-kerk.html 0 Zombie-epidemie verwacht tijdens Lowlands Onderzoekers van RIVM, de Vrije Universiteit Amsterdam en de GGD'en van Flevoland en Amsterdam laten dit weekend op Lowlands een virtueel zombievirus los op de festivalbezoekers. Het doel is om in kaart te brengen hoe epidemieën zich verspreiden. Lowlands Science heeft hiermee de landelijke primeur van een gezondheidsonderzoek in de vorm van een virtuele zombie game.

Bezoekers aan het Lowlandsfestival kunnen meedoen aan het onderzoek door de LowlandZ game te downloaden. De spelers beginnen 'gezond' aan het spel en het doel is om dat zo lang mogelijk te blijven. Ze kunnen worden geïnfecteerd door te lang in de buurt van 'zombies' te zijn. Wanneer je besmet bent, word je ook zombie. Je hebt dan als taak zoveel mogelijk anderen te infecteren. Zo kan worden onderzocht hoe een virus zich in de praktijk verspreidt.

Onderzoek
De wetenschappers onderzoeken hoe lang het duurt voordat er een epidemie ontstaat en hoe de infectiehaarden verlopen . 'Er zijn veel wiskundige modellen ontwikkeld voor epidemieën. Deze modellen bevatten een aantal aannames die we nader willen onderzoeken met dit experiment. Daarmee proberen we de modellen te valideren en te verbeteren', aldus hoogleraar Sandjai Bhulai van de VU.

Don Klinkenberg van het RIVM vult aan: 'Eén van de aannames gaat bijvoorbeeld over welke mensen veel en weinig contacten maken. Dit baseren we op eerdere uitbraken: we kijken wie geïnfecteerd werden en herleiden daarmee wie met wie contact hadden. Hoe goed dat werkt kunnen we nu eens echt onderzoeken, want in de zombie-epidemie zien we allebei: alle contacten én wie geïnfecteerd wordt.'

Doe mee
De zombie LowlandZ app is nu verkrijgbaar voor iPhone en Android en werkt alleen op het Lowlands-terrein. De onderzoekers staan het hele weekend in de tent van Lowlands Science.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:49:15 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199768-zombie-epidemie-verwacht-tijdens-lowlands.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199768-zombie-epidemie-verwacht-tijdens-lowlands.html Onderzoekers van RIVM, de Vrije Universiteit Amsterdam en de GGD'en van Flevoland en Amsterdam laten dit weekend op Lowlands een virtueel zombievirus los op de festivalbezoekers. Het doel is om in kaart te brengen hoe epidemieën zich verspreiden. Lowlands Science heeft hiermee de landelijke primeur van een gezondheidsonderzoek in de vorm van een virtuele zombie game.

Bezoekers aan het Lowlandsfestival kunnen meedoen aan het onderzoek door de LowlandZ game te downloaden. De spelers beginnen 'gezond' aan het spel en het doel is om dat zo lang mogelijk te blijven. Ze kunnen worden geïnfecteerd door te lang in de buurt van 'zombies' te zijn. Wanneer je besmet bent, word je ook zombie. Je hebt dan als taak zoveel mogelijk anderen te infecteren. Zo kan worden onderzocht hoe een virus zich in de praktijk verspreidt.

Onderzoek
De wetenschappers onderzoeken hoe lang het duurt voordat er een epidemie ontstaat en hoe de infectiehaarden verlopen . 'Er zijn veel wiskundige modellen ontwikkeld voor epidemieën. Deze modellen bevatten een aantal aannames die we nader willen onderzoeken met dit experiment. Daarmee proberen we de modellen te valideren en te verbeteren', aldus hoogleraar Sandjai Bhulai van de VU.

Don Klinkenberg van het RIVM vult aan: 'Eén van de aannames gaat bijvoorbeeld over welke mensen veel en weinig contacten maken. Dit baseren we op eerdere uitbraken: we kijken wie geïnfecteerd werden en herleiden daarmee wie met wie contact hadden. Hoe goed dat werkt kunnen we nu eens echt onderzoeken, want in de zombie-epidemie zien we allebei: alle contacten én wie geïnfecteerd wordt.'

Doe mee
De zombie LowlandZ app is nu verkrijgbaar voor iPhone en Android en werkt alleen op het Lowlands-terrein. De onderzoekers staan het hele weekend in de tent van Lowlands Science.

]]>
0
Antibioticaresistente bacteriën in open water: onderzoek bij City Swims In de afgelopen jaren worden in Nederland steeds meer zwemevenementen (zogenaamde City Swims) gehouden in grachten, singels, rivieren of ander zogenaamd ‘open water’. In open water kunnen darmbacteriën zitten, waaronder bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Deze darmbacteriën zijn meestal ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatiënten.

Waarom doen we dit onderzoek?
Dit onderzoek wil vaststellen of het mogelijk is om antibioticaresistente bacteriën binnen te krijgen door te zwemmen in open water, en hoe groot de kans daarop is. Er zijn meerdere manieren waarop mensen antibioticaresistente bacteriën binnen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via contact met dieren of mensen die deze bacteriën bij zich dragen, of reizen naar landen waar deze bacteriën meer voorkomen dan in Nederland. We vermoeden dat de kans om resistente bacteriën binnen te krijgen via zwemmen relatief klein is ten opzichte van deze andere manieren.

Hoe komen resistente bacterien in open water terecht?
Antibioticaresistente bacteriën komen onder andere via het riool in open water terecht (door de uitwerpselen van mensen die met antibiotica zijn behandeld). Het rioolwater wordt gezuiverd en daarna op open water geloosd. In dit gezuiverde rioolwater komen echter nog steeds bacteriën voor, en deze komen dus in het water terecht. Officiële zwemwateren moeten aan Europese kwaliteitseisen voldoen, de waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd. Voor overige wateren is dit niet het geval en weten we meestal niet hoe de kwaliteit is.

Hoe gaan we resistentie bij City Swims onderzoeken?
We onderzoeken dit aan de hand van één type antibioticaresistente bacterie die problemen veroorzaakt in ziekenhuizen: de ESBL?producerende E.coli (Escherichia coli). Dit is een variant van de E.coli bacterie die ook vaak ‘poepbacterie’ genoemd. Deze komt voor in de darmen van alle mensen. Meestal heb je daar geen last van maar sommige varianten kunnen ziekte veroorzaken, zoals blaasontsteking. Zowel de onschuldige als ziekteverwekkende E. coli bacteriën kunnen resistent zijn tegen antibiotica.
Door de ontlasting van mensen korte tijd voor en na het zwemmen te onderzoeken kunnen we zien of mensen tijdens zwemmen de ESBL-producerende E. coli bacterie binnen hebben gekregen. Daarnaast onderzoeken we of deze bacterie ook in het water zit.

Waarom is dit onderzoek nodig?
Als mensen door zwemmen in oppervlaktewater antibioticaresistente bacteriën binnen kunnen krijgen,  dan is dat een ongewenste situatie. Echter, maatregelen om het water schoner te maken brengen zeer hoge kosten met zich mee voor waterbeheerders en de
samenleving. Het is daarom noodzakelijk om eerst te onderzoeken hoe groot het risico is dat mensen deze bacteriën binnenkrijgen via zwemmen in water, en hoe dit zich verhoudt tot andere manieren waarop mensen met deze bacteriën in aanraking kunnen komen.

Wie organiseert het onderzoek?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport en in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Wie doen er mee aan het onderzoek?
Deelnemers aan grote zwemevenementen in 2017 en 2018 van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd mee te doen aan dit onderzoek. Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden hebben we 1.000 mensen nodig die aan het onderzoek mee willen werken.

Wat vragen we van u?
We vragen u tweemaal een beetje ontlasting op te sturen: eenmaal in de week voorafgaand aan het evenement, en eenmaal 4 tot 10 dagen na het evenement. U neemt een monster van uw ontlasting door na de toiletgang een wattenstaafje in de ontlasting te steken. Vervolgens stopt u het wattenstaafje in een daarvoor bestemd buisje en stuurt het kostenvrij met de post naar het RIVM. De benodigde materialen en gedetailleerde instructies worden naar u opgestuurd.
Daarnaast vragen wij u een toestemmingsverklaring en een digitaal vragenformulier in te vullen. De vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de samenstelling van de groep deelnemers,  het zwemgedrag, en welke andere risicofactoren voor u van toepassing zijn om antibioticaresistente bacteriën binnen te krijgen. Zoals  behandeling met antibiotica, reizen naar het buitenland, of het houden van dieren (beroepsmatig of gezelschap en hobby). Het invullen van het vragenformulier duurt ongeveer 10?15 minuten. Omdat er vragen in staan over het zwemevenement waar u  aan mee doet, moet het formulier aansluitend aan het evenement ingevuld en verstuurd worden.

Wordt mijn aandeel aan het onderzoek vertrouwelijk behandeld?
Als u instemt met deelname aan dit onderzoek, blijven uw persoonlijke gegevens te allen tijde strikt vertrouwelijk  en anoniem. Ze worden niet aan derden  verstrekt. Dit doen we door aan elke deelnemer direct na aanmelding een code toe te kennen. Alle materialen en resultaten worden vervolgens onder vermelding van deze code, en dus los van persoonsgegevens, opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden enkel, en alleen tijdelijk, aan uw deelnemerscode gekoppeld om communicatie over het insturen van ontlastingsmonsters of vragenlijst mogelijk te maken. Na afloop van het onderzoek zal de ‘vertaalsleutel’ tussen deelnemerscode en persoonsgegevens worden vernietigd.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
Een eindverslag met daarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek wordt openbaar gemaakt  op de website van het RIVM. Verder zullen de resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op wetenschappelijke conferenties.

Hoe kan ik meedoen?
Als u mee wilt doen aan het onderzoek kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de start van het zwemevenement aanmelden via: https://www.formdesk.com/rivm/aanmeldingZwemmerstudie. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link naar het digitale vragenformulier. U krijgt daarna het monsterafnamepakketje en de toestemmingsverklaring per post thuis gestuurd.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:47:12 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199767-antibioticaresistente-bacterien-in-open-water-onderzoek-bij-city-swims.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199767-antibioticaresistente-bacterien-in-open-water-onderzoek-bij-city-swims.html In de afgelopen jaren worden in Nederland steeds meer zwemevenementen (zogenaamde City Swims) gehouden in grachten, singels, rivieren of ander zogenaamd ‘open water’. In open water kunnen darmbacteriën zitten, waaronder bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Deze darmbacteriën zijn meestal ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatiënten.

Waarom doen we dit onderzoek?
Dit onderzoek wil vaststellen of het mogelijk is om antibioticaresistente bacteriën binnen te krijgen door te zwemmen in open water, en hoe groot de kans daarop is. Er zijn meerdere manieren waarop mensen antibioticaresistente bacteriën binnen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via contact met dieren of mensen die deze bacteriën bij zich dragen, of reizen naar landen waar deze bacteriën meer voorkomen dan in Nederland. We vermoeden dat de kans om resistente bacteriën binnen te krijgen via zwemmen relatief klein is ten opzichte van deze andere manieren.

Hoe komen resistente bacterien in open water terecht?
Antibioticaresistente bacteriën komen onder andere via het riool in open water terecht (door de uitwerpselen van mensen die met antibiotica zijn behandeld). Het rioolwater wordt gezuiverd en daarna op open water geloosd. In dit gezuiverde rioolwater komen echter nog steeds bacteriën voor, en deze komen dus in het water terecht. Officiële zwemwateren moeten aan Europese kwaliteitseisen voldoen, de waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd. Voor overige wateren is dit niet het geval en weten we meestal niet hoe de kwaliteit is.

Hoe gaan we resistentie bij City Swims onderzoeken?
We onderzoeken dit aan de hand van één type antibioticaresistente bacterie die problemen veroorzaakt in ziekenhuizen: de ESBL?producerende E.coli (Escherichia coli). Dit is een variant van de E.coli bacterie die ook vaak ‘poepbacterie’ genoemd. Deze komt voor in de darmen van alle mensen. Meestal heb je daar geen last van maar sommige varianten kunnen ziekte veroorzaken, zoals blaasontsteking. Zowel de onschuldige als ziekteverwekkende E. coli bacteriën kunnen resistent zijn tegen antibiotica.
Door de ontlasting van mensen korte tijd voor en na het zwemmen te onderzoeken kunnen we zien of mensen tijdens zwemmen de ESBL-producerende E. coli bacterie binnen hebben gekregen. Daarnaast onderzoeken we of deze bacterie ook in het water zit.

Waarom is dit onderzoek nodig?
Als mensen door zwemmen in oppervlaktewater antibioticaresistente bacteriën binnen kunnen krijgen,  dan is dat een ongewenste situatie. Echter, maatregelen om het water schoner te maken brengen zeer hoge kosten met zich mee voor waterbeheerders en de
samenleving. Het is daarom noodzakelijk om eerst te onderzoeken hoe groot het risico is dat mensen deze bacteriën binnenkrijgen via zwemmen in water, en hoe dit zich verhoudt tot andere manieren waarop mensen met deze bacteriën in aanraking kunnen komen.

Wie organiseert het onderzoek?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport en in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Wie doen er mee aan het onderzoek?
Deelnemers aan grote zwemevenementen in 2017 en 2018 van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd mee te doen aan dit onderzoek. Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden hebben we 1.000 mensen nodig die aan het onderzoek mee willen werken.

Wat vragen we van u?
We vragen u tweemaal een beetje ontlasting op te sturen: eenmaal in de week voorafgaand aan het evenement, en eenmaal 4 tot 10 dagen na het evenement. U neemt een monster van uw ontlasting door na de toiletgang een wattenstaafje in de ontlasting te steken. Vervolgens stopt u het wattenstaafje in een daarvoor bestemd buisje en stuurt het kostenvrij met de post naar het RIVM. De benodigde materialen en gedetailleerde instructies worden naar u opgestuurd.
Daarnaast vragen wij u een toestemmingsverklaring en een digitaal vragenformulier in te vullen. De vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de samenstelling van de groep deelnemers,  het zwemgedrag, en welke andere risicofactoren voor u van toepassing zijn om antibioticaresistente bacteriën binnen te krijgen. Zoals  behandeling met antibiotica, reizen naar het buitenland, of het houden van dieren (beroepsmatig of gezelschap en hobby). Het invullen van het vragenformulier duurt ongeveer 10?15 minuten. Omdat er vragen in staan over het zwemevenement waar u  aan mee doet, moet het formulier aansluitend aan het evenement ingevuld en verstuurd worden.

Wordt mijn aandeel aan het onderzoek vertrouwelijk behandeld?
Als u instemt met deelname aan dit onderzoek, blijven uw persoonlijke gegevens te allen tijde strikt vertrouwelijk  en anoniem. Ze worden niet aan derden  verstrekt. Dit doen we door aan elke deelnemer direct na aanmelding een code toe te kennen. Alle materialen en resultaten worden vervolgens onder vermelding van deze code, en dus los van persoonsgegevens, opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden enkel, en alleen tijdelijk, aan uw deelnemerscode gekoppeld om communicatie over het insturen van ontlastingsmonsters of vragenlijst mogelijk te maken. Na afloop van het onderzoek zal de ‘vertaalsleutel’ tussen deelnemerscode en persoonsgegevens worden vernietigd.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
Een eindverslag met daarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek wordt openbaar gemaakt  op de website van het RIVM. Verder zullen de resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op wetenschappelijke conferenties.

Hoe kan ik meedoen?
Als u mee wilt doen aan het onderzoek kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de start van het zwemevenement aanmelden via: https://www.formdesk.com/rivm/aanmeldingZwemmerstudie. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link naar het digitale vragenformulier. U krijgt daarna het monsterafnamepakketje en de toestemmingsverklaring per post thuis gestuurd.

]]>
0
Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

Bij het doen van de melding worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de  kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Door de meldplicht  is de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter in staat om de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders in een vroeg stadium te beoordelen.  Sommige zorgaanbieders (zoals instellingen voor medisch specialistische zorg) hebben bovenop de meldingsplicht nog steeds een toelatingsvergunning nodig.

Het wetsvoorstel geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet klachten en geschillen gezondheidszorg. Deze wet geldt voor het overgrote deel van de zorgaanbieders.

De verwachting is dat jaarlijks 8.000-10.000 nieuwe zorgaanbieders zich zullen melden. Deze meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders.

Het wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders (Wtza) en daarmee samenhangende wetsvoorstel aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) worden op korte termijn door de Koning aan de Tweede Kamer aangeboden. Wanneer deze wetsvoorstellen worden aangenomen, vervalt de huidige toelatingsprocedure uit de Wet toelating zorginstellingen.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:37:23 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199766-meldplicht-voor-nieuwe-zorgaanbieders.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199766-meldplicht-voor-nieuwe-zorgaanbieders.html Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

Bij het doen van de melding worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de  kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Door de meldplicht  is de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter in staat om de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders in een vroeg stadium te beoordelen.  Sommige zorgaanbieders (zoals instellingen voor medisch specialistische zorg) hebben bovenop de meldingsplicht nog steeds een toelatingsvergunning nodig.

Het wetsvoorstel geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet klachten en geschillen gezondheidszorg. Deze wet geldt voor het overgrote deel van de zorgaanbieders.

De verwachting is dat jaarlijks 8.000-10.000 nieuwe zorgaanbieders zich zullen melden. Deze meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders.

Het wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders (Wtza) en daarmee samenhangende wetsvoorstel aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) worden op korte termijn door de Koning aan de Tweede Kamer aangeboden. Wanneer deze wetsvoorstellen worden aangenomen, vervalt de huidige toelatingsprocedure uit de Wet toelating zorginstellingen.

]]>
0
Ruimte voor verbetering bij toepassing richtlijnen trombosepreventie en antistollingsbeleid rondom operaties Antistollingsmiddelen ter preventie van trombose of rondom operaties worden in Nederlandse ziekenhuizen meestal gebruikt in overeenstemming met de geldende richtlijnen. Dit blijkt uit dossieronderzoek van het NIVEL en EMGO+ Instituut. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Met name bij de preventie van trombose bij niet-chirurgische patiënten en het gebruik van antistolling voor en na een operatie.

Richtlijnen worden beter toegepast wanneer deze via het elektronische patiëntendossier gemakkelijker te raadplegen zijn. Ook betere afspraken over de regie bij antistolling binnen en buiten het ziekenhuis kunnen helpen. NIVEL-onderzoekers raden bovendien aan om de rol van het bloedingsrisico in de besluitvorming bij de preventie van trombose nader te onderzoeken, en de implementatie van de richtlijnen te blijven monitoren.

Preventie van trombose
Niet-chirurgische patiënten met een verhoogd risico op trombose kregen, zoals verwacht, vaker antistollingsmiddelen ter preventie van trombose dan patiënten zonder verhoogd risico. Toch wordt er in totaal bij 45% van de niet-chirurgische patiënten over- of onderbehandeld. Daarnaast werd er bij de keuze om antistollingsmiddelen toe te dienen niet altijd rekening gehouden met een verhoogd bloedingsrisico.

Vier van de vijf patiënten die opgenomen waren voor een operatie kregen antistollingsmiddelen ter preventie van trombose toegediend. Dit was niet altijd in overeenstemming met de richtlijn. De overeenstemming verschilt sterk per soort operatie. Bij chirurgie aan de rug werd slechts bij 25% de trombosepreventie toegepast zoals in de richtlijn omschreven, bij orthopedische chirurgie was dit 94%. Soms zijn er specifieke redenen om bij een patiënt af te wijken van de richtlijn.

Lees verder op de website van het NIVEL.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:33:37 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199765-ruimte-voor-verbetering-bij-toepassing-richtlijnen-trombosepreventie-en-antistollingsbeleid-rondom-operaties.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199765-ruimte-voor-verbetering-bij-toepassing-richtlijnen-trombosepreventie-en-antistollingsbeleid-rondom-operaties.html Antistollingsmiddelen ter preventie van trombose of rondom operaties worden in Nederlandse ziekenhuizen meestal gebruikt in overeenstemming met de geldende richtlijnen. Dit blijkt uit dossieronderzoek van het NIVEL en EMGO+ Instituut. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Met name bij de preventie van trombose bij niet-chirurgische patiënten en het gebruik van antistolling voor en na een operatie.

Richtlijnen worden beter toegepast wanneer deze via het elektronische patiëntendossier gemakkelijker te raadplegen zijn. Ook betere afspraken over de regie bij antistolling binnen en buiten het ziekenhuis kunnen helpen. NIVEL-onderzoekers raden bovendien aan om de rol van het bloedingsrisico in de besluitvorming bij de preventie van trombose nader te onderzoeken, en de implementatie van de richtlijnen te blijven monitoren.

Preventie van trombose
Niet-chirurgische patiënten met een verhoogd risico op trombose kregen, zoals verwacht, vaker antistollingsmiddelen ter preventie van trombose dan patiënten zonder verhoogd risico. Toch wordt er in totaal bij 45% van de niet-chirurgische patiënten over- of onderbehandeld. Daarnaast werd er bij de keuze om antistollingsmiddelen toe te dienen niet altijd rekening gehouden met een verhoogd bloedingsrisico.

Vier van de vijf patiënten die opgenomen waren voor een operatie kregen antistollingsmiddelen ter preventie van trombose toegediend. Dit was niet altijd in overeenstemming met de richtlijn. De overeenstemming verschilt sterk per soort operatie. Bij chirurgie aan de rug werd slechts bij 25% de trombosepreventie toegepast zoals in de richtlijn omschreven, bij orthopedische chirurgie was dit 94%. Soms zijn er specifieke redenen om bij een patiënt af te wijken van de richtlijn.

Lees verder op de website van het NIVEL.

]]>
0
Door nieuwe pijnstillingsmethode kan patiënt sneller uit bed

Na een leveroperatie krijgen patiënten in Máxima Medisch Centrum (MMC) voortaan een katheter in het wondgebied voor pijnstilling. Dit meldt Skipr.

Tot op heden gebeurde dit via een ruggenprik of morfinepomp. De nieuwe procedure gaat sneller, waardoor de ligtijd op de OK verkort wordt. Verwacht wordt dat de lokale pijnstilling zorgt voor een sneller herstel. Patiënten kunnen eerder uit bed komen en de urinekatheter kan sneller verwijderd worden, waardoor het risico op complicaties verkleint en men eerder naar huis kan. De effectiviteit van deze pijnstilling is gelijk aan die van de ruggenprik.

Eerder naar huis
De nieuwe procedure neemt minder tijd in beslag dan het inbrengen een epiduraalkatheter (ruggenprik), aldus een woordvoerder. Hierdoor is minder tijd op de OK nodig. Bovendien zijn patiënten dankzij de lokale pijnstilling zelfstandiger; zij hebben minder ondersteuning nodig van medewerkers op de verpleegafdeling. Leverchirurg Wouter Leclercq verwacht bovendien dat patiënten eerder naar huis kunnen om te herstellen van de zware operatie.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:29:50 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199764-door-nieuwe-pijnstillingsmethode-kan-patient-sneller-uit-bed.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199764-door-nieuwe-pijnstillingsmethode-kan-patient-sneller-uit-bed.html

Na een leveroperatie krijgen patiënten in Máxima Medisch Centrum (MMC) voortaan een katheter in het wondgebied voor pijnstilling. Dit meldt Skipr.

Tot op heden gebeurde dit via een ruggenprik of morfinepomp. De nieuwe procedure gaat sneller, waardoor de ligtijd op de OK verkort wordt. Verwacht wordt dat de lokale pijnstilling zorgt voor een sneller herstel. Patiënten kunnen eerder uit bed komen en de urinekatheter kan sneller verwijderd worden, waardoor het risico op complicaties verkleint en men eerder naar huis kan. De effectiviteit van deze pijnstilling is gelijk aan die van de ruggenprik.

Eerder naar huis
De nieuwe procedure neemt minder tijd in beslag dan het inbrengen een epiduraalkatheter (ruggenprik), aldus een woordvoerder. Hierdoor is minder tijd op de OK nodig. Bovendien zijn patiënten dankzij de lokale pijnstilling zelfstandiger; zij hebben minder ondersteuning nodig van medewerkers op de verpleegafdeling. Leverchirurg Wouter Leclercq verwacht bovendien dat patiënten eerder naar huis kunnen om te herstellen van de zware operatie.

]]>
0
Graadmeter # 1 over prenatale screening Graadmeter # 1 is de laatste op papier en wordt opgevolgd door een digitale nieuwsbrief. De oprichter van het blad - Henk Rigter - denkt mee over de gewenste vorm: ‘Ik zou graag af en toe iets vrijmoedigs lezen in die nieuwsbrief van de Gezondheidsraad’.

Verder krijgt het advies over prenatale screening extra aandacht. Met een interview met commissievoorzitter Inez de Beaufort. De hoofdboodschap van het advies in haar woorden: ‘Als het technisch mogelijk is om ernstige afwijkingen eerder op te sporen dan moet je aanstaande ouders die mogelijkheid bieden.’

Echoscopisch verloskundige vertolkt een optimistisch geluid uit de praktijk, maar ook dat van een jonge moeder: ‘Screening maakt zwangerschap minder onbezorgd.’

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:25:29 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199762-graadmeter--1-over-prenatale-screening.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199762-graadmeter--1-over-prenatale-screening.html Graadmeter # 1 is de laatste op papier en wordt opgevolgd door een digitale nieuwsbrief. De oprichter van het blad - Henk Rigter - denkt mee over de gewenste vorm: ‘Ik zou graag af en toe iets vrijmoedigs lezen in die nieuwsbrief van de Gezondheidsraad’.

Verder krijgt het advies over prenatale screening extra aandacht. Met een interview met commissievoorzitter Inez de Beaufort. De hoofdboodschap van het advies in haar woorden: ‘Als het technisch mogelijk is om ernstige afwijkingen eerder op te sporen dan moet je aanstaande ouders die mogelijkheid bieden.’

Echoscopisch verloskundige vertolkt een optimistisch geluid uit de praktijk, maar ook dat van een jonge moeder: ‘Screening maakt zwangerschap minder onbezorgd.’

]]>
0
Lowlandsonderzoek van start, verfrissend badje en feelgood show Vrijdagmorgen om 11.00 uur is het Lowlandsonderzoek van start gegaan. Twee onderzoeksgroepen van het Radboudumc laten drie dagen lang bezoekers van het festival deelnemen aan onderzoek naar griep en naar plankenkoorts.

Voor het onderzoek naar griep (“Vaker ziek in de winter”) is een zwembad opgesteld, waar proefpersonen blootgesteld worden aan kou. Ze moeten vier minuten in dit badje met een verfrissende temperatuur van 16 graden gaan liggen. Anne Jansen, arts/onderzoeker Interne Geneeskunde: ‘Griep komt heel veel voor. Vooral in de winter lijken mensen meer vatbaar voor het griepvirus, maar hoe komt dat? We willen dit onderzoeken door mensen te laten blootstellen aan kou. We nemen voor- en nadat mensen in bad gaan bloed af. We voegen beide keren een griepvirus aan het bloed toe en kijken dan hoe de afweerreactie na het verfrissende bad is. De verwachting is dat de afweer dan slechter reageert, wat zou kunnen verklaren waarom mensen in de winter sneller griep krijgen.’

Lees verder op de website van het Radnoudimc.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:13:09 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199761-lowlandsonderzoek-van-start-verfrissend-badje-en-feelgood-show.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199761-lowlandsonderzoek-van-start-verfrissend-badje-en-feelgood-show.html Vrijdagmorgen om 11.00 uur is het Lowlandsonderzoek van start gegaan. Twee onderzoeksgroepen van het Radboudumc laten drie dagen lang bezoekers van het festival deelnemen aan onderzoek naar griep en naar plankenkoorts.

Voor het onderzoek naar griep (“Vaker ziek in de winter”) is een zwembad opgesteld, waar proefpersonen blootgesteld worden aan kou. Ze moeten vier minuten in dit badje met een verfrissende temperatuur van 16 graden gaan liggen. Anne Jansen, arts/onderzoeker Interne Geneeskunde: ‘Griep komt heel veel voor. Vooral in de winter lijken mensen meer vatbaar voor het griepvirus, maar hoe komt dat? We willen dit onderzoeken door mensen te laten blootstellen aan kou. We nemen voor- en nadat mensen in bad gaan bloed af. We voegen beide keren een griepvirus aan het bloed toe en kijken dan hoe de afweerreactie na het verfrissende bad is. De verwachting is dat de afweer dan slechter reageert, wat zou kunnen verklaren waarom mensen in de winter sneller griep krijgen.’

Lees verder op de website van het Radnoudimc.

]]>
0
Nieuw onderzoek pakt probleemgedrag ouderen met dementie aan Dwalen, apathie of boosheid: verpleeghuisbewoners met dementie vertonen vaak probleemgedrag. Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan samen met verpleeghuizen in de regio onderzoeken of dit gedrag minder wordt als ouderen stoppen met het slikken van bloeddrukverlagers.

De onderzoekers werken met ouderen met dementie in verpleeghuizen in de regio.“Het klinkt wellicht een beetje gek, maar we weten uit verschillende studies dat het voor kwetsbare ouderen best gezond is om een hogere bloeddruk te hebben”, zegt hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde Jacobijn Gussekloo. “Zo weten we dat ouderen die last hebben van een plotselinge lage bloeddruk tijdens het opstaan meer hersenproblemen krijgen. En dat ouderen met een hoge bloeddruk langer leven dan degenen met een lage bloeddruk.

Ook zijn er aanwijzingen dat ouderen met dementie meer probleemgedrag hebben bij lagere bloeddruk. ” Of dit een toevallige samenloop van omstandigheden is of een oorzakelijk verband gaat Gussekloo de komende vier jaar met haar team uitzoeken.

Lees verder op de website van het LUMC.

]]>
Sat, 19 Aug 2017 14:09:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199760-nieuw-onderzoek-pakt-probleemgedrag-ouderen-met-dementie-aan.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199760-nieuw-onderzoek-pakt-probleemgedrag-ouderen-met-dementie-aan.html Dwalen, apathie of boosheid: verpleeghuisbewoners met dementie vertonen vaak probleemgedrag. Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan samen met verpleeghuizen in de regio onderzoeken of dit gedrag minder wordt als ouderen stoppen met het slikken van bloeddrukverlagers.

De onderzoekers werken met ouderen met dementie in verpleeghuizen in de regio.“Het klinkt wellicht een beetje gek, maar we weten uit verschillende studies dat het voor kwetsbare ouderen best gezond is om een hogere bloeddruk te hebben”, zegt hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde Jacobijn Gussekloo. “Zo weten we dat ouderen die last hebben van een plotselinge lage bloeddruk tijdens het opstaan meer hersenproblemen krijgen. En dat ouderen met een hoge bloeddruk langer leven dan degenen met een lage bloeddruk.

Ook zijn er aanwijzingen dat ouderen met dementie meer probleemgedrag hebben bij lagere bloeddruk. ” Of dit een toevallige samenloop van omstandigheden is of een oorzakelijk verband gaat Gussekloo de komende vier jaar met haar team uitzoeken.

Lees verder op de website van het LUMC.

]]>
0
De aanraking van een knie is soms hopeloos misplaatst Sat, 19 Aug 2017 14:00:15 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199759-de-aanraking-van-een-knie-is-soms-hopeloos-misplaatst.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199759-de-aanraking-van-een-knie-is-soms-hopeloos-misplaatst.html 0 'Ze is meer geïnteresseerd in haar telefoon dan in ons' Sat, 19 Aug 2017 12:00:12 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199757-ze-is-meer-geinteresseerd-in-haar-telefoon-dan-in-ons.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199757-ze-is-meer-geinteresseerd-in-haar-telefoon-dan-in-ons.html 0 1,5 miljoen euro voor onderzoek protonentherapie Fri, 18 Aug 2017 17:00:34 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199756-15-miljoen-euro-voor-onderzoek-protonentherapie.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199756-15-miljoen-euro-voor-onderzoek-protonentherapie.html 0 Jurkjes voor engeltjes Fri, 18 Aug 2017 17:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199754-jurkjes-voor-engeltjes.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199754-jurkjes-voor-engeltjes.html 0 OM mag seksdossier tegen oud-topambtenaar Demmink sluiten Fri, 18 Aug 2017 16:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199753-om-mag-seksdossier-tegen-oud-topambtenaar-demmink-sluiten.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199753-om-mag-seksdossier-tegen-oud-topambtenaar-demmink-sluiten.html 0 Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders Fri, 18 Aug 2017 15:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199752-meldplicht-voor-nieuwe-zorgaanbieders.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199752-meldplicht-voor-nieuwe-zorgaanbieders.html 0 Tweede aanwijzing voor Social Care in Nieuwleusen Fri, 18 Aug 2017 12:00:40 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199751-tweede-aanwijzing-voor-social-care-in-nieuwleusen.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199751-tweede-aanwijzing-voor-social-care-in-nieuwleusen.html 0 Een fiets met stang is gewoon mooier Fri, 18 Aug 2017 12:00:17 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199750-een-fiets-met-stang-is-gewoon-mooier.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199750-een-fiets-met-stang-is-gewoon-mooier.html 0 Wat er donderdagavond in Barcelona gebeurde Fri, 18 Aug 2017 10:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199748-wat-er-donderdagavond-in-barcelona-gebeurde.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199748-wat-er-donderdagavond-in-barcelona-gebeurde.html 0 Reportage: doodsangst in het hart van Barcelona Fri, 18 Aug 2017 09:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199747-reportage-doodsangst-in-het-hart-van-barcelona.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199747-reportage-doodsangst-in-het-hart-van-barcelona.html 0 Liveblog over de aanslag in Barcelona [gesloten] Fri, 18 Aug 2017 08:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199746-liveblog-over-de-aanslag-in-barcelona-gesloten.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199746-liveblog-over-de-aanslag-in-barcelona-gesloten.html 0 Live: Zeker 13 doden bij aanslag Barcelona, terreurverdachten gedood bij tweede aanslag Fri, 18 Aug 2017 06:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199744-live-zeker-13-doden-bij-aanslag-barcelona-terreurverdachten-gedood-bij-tweede-aanslag.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199744-live-zeker-13-doden-bij-aanslag-barcelona-terreurverdachten-gedood-bij-tweede-aanslag.html 0 Weer minder moorden in Nederland: hoe is dat te verklaren? Fri, 18 Aug 2017 03:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199741-weer-minder-moorden-in-nederland-hoe-is-dat-te-verklaren.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199741-weer-minder-moorden-in-nederland-hoe-is-dat-te-verklaren.html 0 Wat we tot nu toe weten over de terreuraanslag in Barcelona Fri, 18 Aug 2017 03:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199742-wat-we-tot-nu-toe-weten-over-de-terreuraanslag-in-barcelona.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199742-wat-we-tot-nu-toe-weten-over-de-terreuraanslag-in-barcelona.html 0 Live: Zeker 13 doden bij aanslag Barcelona, politie doodt terreurverdachten Cambrils Fri, 18 Aug 2017 03:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199743-live-zeker-13-doden-bij-aanslag-barcelona-politie-doodt-terreurverdachten-cambrils.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199743-live-zeker-13-doden-bij-aanslag-barcelona-politie-doodt-terreurverdachten-cambrils.html 0 Doodsangst in het hart van Barcelona Thu, 17 Aug 2017 23:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199739-doodsangst-in-het-hart-van-barcelona.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199739-doodsangst-in-het-hart-van-barcelona.html 0 Live: Zeker 13 doden bij terreuraanslag met bestelbus Thu, 17 Aug 2017 23:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199740-live-zeker-13-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199740-live-zeker-13-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus.html 0 Ondernemer Nina Pierson roept op tot modernisering van het vaderschapsverlof Thu, 17 Aug 2017 21:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199737-ondernemer-nina-pierson-roept-op-tot-modernisering-van-het-vaderschapsverlof.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199737-ondernemer-nina-pierson-roept-op-tot-modernisering-van-het-vaderschapsverlof.html 0 Live: Zeker 13 doden bij terreuraanslag met bestelbus in Barcelona Thu, 17 Aug 2017 21:00:07 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199738-live-zeker-13-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus-in-barcelona.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199738-live-zeker-13-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus-in-barcelona.html 0 De duistere wereld van hatecore: rock over zwarten en Joden Thu, 17 Aug 2017 20:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199735-de-duistere-wereld-van-hatecore-rock-over-zwarten-en-joden.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199735-de-duistere-wereld-van-hatecore-rock-over-zwarten-en-joden.html 0 Live: Doden bij terreuraanslag met bestelbus in Barcelona Thu, 17 Aug 2017 20:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199736-live-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus-in-barcelona.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199736-live-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus-in-barcelona.html 0 Live: Doden bij 'terreuraanslag' met bestelbus in Barcelona Thu, 17 Aug 2017 18:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199733-live-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus-in-barcelona.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199733-live-doden-bij-terreuraanslag-met-bestelbus-in-barcelona.html 0 Vaderverlof van vijf dagen is een mooi maximum Thu, 17 Aug 2017 17:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199731-vaderverlof-van-vijf-dagen-is-een-mooi-maximum.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199731-vaderverlof-van-vijf-dagen-is-een-mooi-maximum.html 0 Tienjarig meisje in India bevalt van een dochter na verkrachting Thu, 17 Aug 2017 17:00:05 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199732-tienjarig-meisje-in-india-bevalt-van-een-dochter-na-verkrachting.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199732-tienjarig-meisje-in-india-bevalt-van-een-dochter-na-verkrachting.html 0 Tientallen mensen melden wachttijden ggz bij NZa Thu, 17 Aug 2017 16:00:26 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199730-tientallen-mensen-melden-wachttijden-ggz-bij-nza-.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199730-tientallen-mensen-melden-wachttijden-ggz-bij-nza-.html 0 Australië mag asielzoekers blijven verbannen Thu, 17 Aug 2017 16:00:06 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199729-australie-mag-asielzoekers-blijven-verbannen.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199729-australie-mag-asielzoekers-blijven-verbannen.html 0 Field Safety Notice: Spectranetics - Bridge™ Occlusion Balloon Thu, 17 Aug 2017 15:00:26 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199726-field-safety-notice-spectranetics--bridge-occlusion-balloon.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199726-field-safety-notice-spectranetics--bridge-occlusion-balloon.html 0 Field Safety Notice: Elekta - Oncentra Brachy Thu, 17 Aug 2017 15:00:26 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199727-field-safety-notice-elekta--oncentra-brachy.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199727-field-safety-notice-elekta--oncentra-brachy.html 0 Field Safety Notice: Zimmer Biomet - Versys Beaded Hip Stem and Segmental Knee products Thu, 17 Aug 2017 15:00:26 +0200 http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199728-field-safety-notice-zimmer-biomet--versys-beaded-hip-stem-and-segmental-knee-products.html http://www.artsenapotheker.nl/huisarts/nieuws/id199728-field-safety-notice-zimmer-biomet--versys-beaded-hip-stem-and-segmental-knee-products.html 0