67 resultaten in "Diabetes mellitus type 2 "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Diabetes mellitus type 2

NHG - Samenvattingskaart - 2018
Diabetes mellitus type 2 M01 (Actualisering juli 2018: (partieel) herzien t.o.v. de versie van 2013)

Diabetische voet

NVDV - Richtlijn - 2006

NHG-Standaard 'Diabetes mellitus type 2'

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2014

Beslisboom Hypoglykemie in de acute fase

H&W - Beslisboom - 2018
Gebaseerd op: Langerhans School of Diabetes/Nederlands Huisartsen Genootschap. Protocollaire diabeteszorg. Apeldoorn/Utrecht:Langerhans School of Diabetes/Nederlands Huisartsen Genootschap.

GVS beoordeling dapagliflozine (Forxiga)

Zorginstituut Nederland - Geneesmiddelbeoordeling GVS-rapport 13/15 - 2013
26-08-2013 dapagliflozine (Forxiga) voor diabetes mellitus type 2 bij volwassen patiënten

LTA Diabetes mellitus type 2

NHG en NIV - Landelijke transmurale afspraken - 2012
Deze LTA geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en het beleid bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met speciale aandacht voor consultatie/verwijzen en terugverwijzen. Op basis van deze LTA kunnen huisartsen en internisten in regionnaal verband werkafspraken maken.

Metformine veroorzaakt wel degelijk B 12 -deficiëntie (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: In welke mate veroorzaakt metformine een deficiëntie van vitamine B12 en folaat en een toename van homocysteïne? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2351

Vitamine B12-gebrek door langdurig metformine

H&W - Journaal - 2010
De onderzoekers selecteerden patiënten met diabetes mellitus type 2 die insulinetherapie kregen en verdeelden ze in een groep die metformine kreeg en een groep die placebo kreeg. Ze volgden de patiënten gedurende 4,5 jaar en bepaalden regelmatig vitamine B12-, foliumzuur- en homocysteïnespiegels. Naarmate de behandeling langer duurde, hadden steeds meer patiënten in de metforminegroep een tekort aan vitamine B12. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 8:413-413

Protocol Diabetes mellitus type 2

Stichting Koel - Eerstelijnsprotocol
Het Protocol Ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 is geschreven als regionaal protocol voor de Zorggroepen in de regio van KOEL. Zorggroepen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van KOEL ten aanzien van ketenzorg kunnen dit protocol gebruiken als basis voor hun integrale diabetes zorgprogramma.

DPP-4-remmers bij diabetes mellitus type2: klaar voor de klinische praktijk? (login nodig voor volledige artikel)

NTvG - Klinische praktijk - In het kort - 2012
Onderzoeksvraag: Hoe effectief en veilig zijn DPP-4-remmers in vergelijking met metformine als monotherapie of met andere bloedglucoseverlagende middelen in combinatie met metformine? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4949

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home