13 resultaten in "Overgewicht / Adipositas"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Richtlijn 'Overgewicht' voor de jeugdgezondheidszorg (login nodig voor volledige artikel)

NTvG - Richtlijnen - 2012
Uit de ‘5e Landelijke Groeistudie’ blijkt dat het percentage kinderen met overgewicht in Nederland van 9-12% in 1997 gestegen is tot 13-15% in 2009. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4718

Richtlijn ‘Overgewicht’ weinig specifiek (login nodig voor volledige artikel)

NTvG - Opinie -Commentaar - 2012
Recent is de samenvatting van de richtlijn ‘Overgewicht’ voor de jeugdgezondheidszorg verschenen in het NTvG (A4718). De richtlijn adviseert over preventie, signalering en ketenaanpak van overgewicht binnen de jeugdgezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4907

Richtlijn Morbide Obesitas

NVvH - Richtlijn - 2011
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale chirurgie en Nederlands Instituut van Psychologen. Met ondersteuning van Orde van Medisch Specialisten.

Obesitas M95

NHG - Standaard - 2010
Huisarts Wet 2010:53(11):609-25.

Obesitas M95

NHG - Samenvattingskaart - 2010
Huisarts Wet 2010:53(11):609-25.

Overgewicht en de huid

Huidinfo.nl - Informatiefolder
Adipositas

Middelen bij overgewicht

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Obesitas

Erfocentrum - Publieksinformatie
Synoniemen: Adipositas, Corpulentie, Overgewicht, Vetzucht, Obesity. Obesitas is een langdurige aandoening van het gewicht. Bij obesitas heeft iemand zoveel overgewicht dat er risico’s voor de gezondheid ontstaan. Bij het beginnen van obesitas spelen zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren een rol.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home