40 resultaten in "Diabetes mellitus type 1"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Geneesmiddelen bij Diabetes mellitus type 1

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht

Diabetische voet

NVDV - Richtlijn - 2006

Beslisboom Hypoglykemie in de acute fase

H&W - Beslisboom - 2018
Gebaseerd op: Langerhans School of Diabetes/Nederlands Huisartsen Genootschap. Protocollaire diabeteszorg. Apeldoorn/Utrecht:Langerhans School of Diabetes/Nederlands Huisartsen Genootschap.

LTA Diabetes mellitus type 2

NHG en NIV - Landelijke transmurale afspraken - 2012
Deze LTA geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en het beleid bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met speciale aandacht voor consultatie/verwijzen en terugverwijzen. Op basis van deze LTA kunnen huisartsen en internisten in regionnaal verband werkafspraken maken.

Geneesmiddelen bij Diabetes mellitus type 2

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Groepsoverzicht

Behandelplan Diabetes mellitus type 1

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen

Prikapparaat: Securject Pro

Overige bronnen - Instructie voor patiënten
Menarini Diagnostics

Prikapparaat: Glucoject Dual S

Overige bronnen - Instructie voor patiënten
Menarini Diagnostics

Bloedglucosemeter: GlucoMen Gm

Overige bronnen - Instructie voor patiënten
Menarini Diagnostics

Bloedglucosemeter: GlucoMen LX

Overige bronnen - Instructie voor patiënten
Menarini Diagnostics

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home