16 resultaten in "Euthanasie en palliatieve zorg"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)

KNMG - Conceptrichtlijn - 2012
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn ingrijpende handelingen. Voor een veilige en zorgvuldige uitvoering hebben artsenfederatie KNMG en apothekersorganisatie KNMP een gezamenlijke Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding opgesteld. De richtlijn vervangt de KNMP Standaard Euthanatica uit 2007 en bevat onder meer aanwijzingen voor te gebruiken euthanatica, doseringen, wijze van uitvoering en toedieningsmaterialen.

Palliatieve sedatie (2.0)

Pallialine - Richtlijn - 2009

KNMG-publicaties: Palliatieve sedatie

KNMG - Richtlijn, sedatiekaart
Richtlijn palliatieve sedatie op zakformaat, KNMG-richtlijn palliatieve sedatie (2009) en Guideline for palliative sedation (2009).

KNMG-publicaties: Levenseinde

KNMG - Publicaties

NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg: 'Fijn dat u er bent, dokter...'

NHG - NHG-Standpunt
Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg ‘Huisarts en palliatieve zorg’ geeft de visie weer van het NHG op de huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten in de palliatieve fase en geeft aanbevelingen aan de huisarts(envoorziening) die bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg

NHG - NHG-Standpunt - 2012

LESA Palliatieve Zorg

NHG - LESA - 2010
VIKC, KNMG, V&VN, NHG. De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden.

Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn (1.0)

Pallialine - Richtlijn - 2010

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home