20 resultaten in "Farmaceutische zorg"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling 2013

KNMP - Richtlijn - 2013
In de KNMP-richtlijn “Medicatiebeoordeling” staan aanbevelingen voor zorg die de openbaar apotheker verleent bij het uitvoeren van een periodieke beoordeling van de farmacotherapie. De richtlijn is van toepassing op alle patiënten die in de openbare apotheek hun farmaceutische zorg ontvangen en voor wie een medicatiebeoordeling zinvol is. Deze inschatting voor welke patiënt medicatiebeoordeling zinvol is maakt de apotheker in overleg met de arts op basis van hun professionele deskundigheid. Bij een medicatiebeoordeling zijn arts, apotheker en patiënt betrokken. De KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling bevat aanbevelingen voor uitvoering van deze zorg door de openbaar apotheker. Bijvoorbeeld het selecteren van patiënten, het proces van de medicatiebeoordeling, en de organisatie. De richtlijn is in november 2013 geautoriseerd.

KNMP-richtlijn Online farmaceutische zorg- en dienstverlening

KNMP - Richtlijn - 2008
De Richtlijn Online Farmaceutische Zorg behandelt de farmaceutische zorg- en dienstverlening van apotheken die via het internet aan de patiënt wordt aangeboden en geleverd. Deze richtlijn is aanvullend op de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en is geautoriseerd in mei 2008.

KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010)

KNMP - Conceptrichtlijn - 2010
Apotheken werken met privacygevoelige persoonsgegevens, die vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De NEN7510, landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg, beschrijft de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze patiëntgegevens. Bijgaande richtlijn vertaalt de NEN7510 naar de apotheeksituatie.

KNMP-richtlijn Ter hand stellen

KNMP - Richtlijn en Samenvattingskaart - 2018
Richtlijn beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert opdat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat.

KNMP-richtlijn Patiëntendossier

KNMP - Richtlijn - 2012
Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het maken en beheren van het patiëntendossier en voor de uitwisseling van patiëntengegevens met andere zorgverleners.

KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievormen

KNMP - Richtlijn - 2012
In deze richtlijn staat de best mogelijke zorg beschreven van de apotheker aan mensen die geneesmiddelen ontvangen in een geïndividualiseerde distributievorm.

Patiëntveiligheidskaarten

NPCF - Veiligheidskaarten
Neem direct contact op met je verloskundige bij de volgende signalen. Denk mee, praat mee, doe mee - veilig in het gezondheidscentrum. Help mee aan een veilige behandeling van uw kind. Help mee aan uw veilige behandeling. Help mee aan uw veilige behandeling in de polikliniek. Help mee aan veilig medicijngebruik. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht. Denk mee, praat mee, doe mee - voor een veilig medicijngebruik.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home