27 resultaten in "CVRM - Cholesterol"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Cardiovasculair risicomanagement M84

NHG - Standaard - 2019
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (Derde herziening)Belangrijkste wijzigingen: onderscheid tussen primaire en secundaire preventie vervalt, meer gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol en meer aandacht voor kwetsbare ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.

Cardiovasculair Risicomanagement M84

NHG - Samenvattingskaart - 2019

Samenvatting richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Federatie Medisch Specialisten - Samenvatting - 2019

Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

NHG, NIV, NVVC - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2019
Multidisciplinaire richtlijn (MDR) CVRM

Landelijke Transmurale Afspraak Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

NHG, NVVC, NIV, NVN en NVvV - LTA - 2016
De LTA CVRM gaat uit van de multidisciplinaire richtlijn CVRM uit 2011 en is opgesteld door cardiologen, neurologen, internisten/vasculair geneeskundigen, vaatchirurgen en huisartsen. In het najaar van 2015 is de definitieve tekst goedgekeurd door NHG, NIV, NVVC, NVN en NVvV.

Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement, deel 1 zorgverleners

Platform Vitale Vaten - Zorgstandaard - 2013
Het belangrijkste is dat de zorgstandaard steeds meer in de praktijk wordt toegepast, vooral door praktijkondersteuners van huisartsen en intra- en extramurale gespecialiseerdeverpleegkundigen.

KNMP-richtlijn CVRM (alleen voor leden KNMP)

KNMP - Richtlijn - 2013
Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.

Archief: Zorgstandaard vasculair risicomanagement deel IV

Platform Vitale Vaten - Zorgstandaard - 2006
Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Hoofdstuk 1 t/m 5

Het PreventieConsult module Cardiometabool Risico M96

NHG - Standaard - 2011
Het PreventieConsult kan worden aangeboden aan individuele personen met vragen over hun risico. Het PreventieConsult kan ook worden toegepast op het niveau van de praktijkpopulatie bij personen die niet in behandeling zijn voor hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten of chronische nierschade. Het betreft hier actieve opsporing. Dit behoort op dit moment niet tot het basisaanbod in de huisartspraktijk en wordt alleen aanbevolen als voldaan is aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot praktijkorganisatie en financiering. Huisarts Wet 2011:54(3):138-55.

Het PreventieConsult module Cardiometabool Risico M96

NHG - Samenvattingskaart - 2011
Het doel van de NHG-Standaard Het PreventieConsult is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade door actief aanbod van een risicoschatting gekoppeld aan bijpassende adviezen of therapie, ingebed in het reguliere eerstelijns zorgsysteem.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home