7 resultaten in "Acuut coronair syndroom (ACS)"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Acuut coronair syndroom M80

NHG - NHG-Standaard - 2012

Acuut coronair syndroom M80

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2012
Acuut coronair syndroom (ACS) omvat het acute myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP) met klachten in rust.

Trombocytenaggregatieremmers

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Prasugrel

GeBu - Nieuwe geneesmiddelen - 2010
Preventie atherotrombotische complicaties na percutane coronaire interventie wegens acuut coronair syndroom (acuur myocard infarct)

Chronisch ziekten: Richtlijn Ischemische Hartziekten (NVAB 2006, herziening verwacht 2019)

NVAB - NVAB Richtlijn - 2019
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. U kunt behalve de richtlijn en samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home