21 resultaten in "Trombose / embolie"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Geneesmiddelen bij Trombo-embolie, behandeling

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Behandeling veneuze trombose, longembolie, Behandeling tromboflebitis

Behandelplan Trombo-embolie, behandeling

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen
Behandeling veneuze trombose, longembolie, Behandeling tromboflebitis

Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86

NHG - Samenvattingskaart - 2017
Diepe veneuze trombose en longembolie M86 (Actualisering september 2017; herzien t.o.v. de versie van 2015)

Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86

NHG - Standaard - 2017
NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (Tweede partiële herziening)

NHG-Standpunt Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig

NHG - NHG-Standpunt - 2016
31-08-2016. Het NHG heeft een literatuursearch gedaan naar de effecten en bijwerkingen van DOAC’s in vergelijking met cumarinederivaten bij patiënten met atriumfibrilleren en bij patiënten met diepe veneuze trombose. Dit NHG-Standpunt bevat een samenvatting van de resultaten. NHG-Standpunt Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig (pdf): https://www.nhg.org/downloads/nhg-standpunt-anticoagulantia Bijlagen NHG-Standpunt Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig (pdf): https://www.nhg.org/downloads/bijlagen-nhg-standpunt-anticoagulantia

Vitamine K-antagonisten en Niet-vitamine K Anticoagulantia (VKA en NOACs)

Ephor - Rapport - 2016
Rapport: Antistolling VKA en NOACs versie 2 Ephor augustus 2016. Voor dit rapport zijn vitamine-K antagonisten (VKAs) vergeleken met de direct werkende Nieuwe Orale AntiCoagulantia (NOACs). Als referentiemiddel is voor acenocoumarol gekozen. Omdat in de NOACs in de trials vooral vergeleken zijn met warfarine is dit middel in de beoordeling betrokken.

NHG-Standaard ’Diepe veneuze trombose en longembolie’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2015
In de eerste herziening van de standaard ’Diepe veneuze trombose en longembolie’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie. Ook tromboflebitis in het been en het posttrombotische syndroom vallen binnen het domein van deze standaard.

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eerste herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2015
De huisarts kan bij een deel van de patiënten DVT of longembolie uitsluiten door gebruik te maken van een beslisregel bestaande uit gegevens uit de anamnese en lichamelijk onderzoek; en daarnaast een D-dimeerbepaling. Als DVT en longembolie na toepassing van de beslisregel niet kan worden uitgesloten, is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. De huisarts kan DVT in veel gevallen zelf behandelen. De behandeling van DVT bestaat uit kortdurend LMWH en gedurende drie of zes maanden een cumarinederivaat, afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt; tevens wordt een steunkous aangemeten. De behandeling van een (aangetoonde) longembolie vindt plaats in de tweede lijn.

LESA: Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling)

NHG, KNMP, FNT en NMT - Kennisdocument - 2011
De LESA Antistolling gaat vergezeld van een zogenaamd Kennisdocument Antistolling.  Dit Kennisdocument bevat extra informatie over de verschillende antistollingsmiddelen zoals farmacologische eigenschappen, werkingsmechanisme en mogelijke bijwerkingen en interacties. Ook de gevolgen voor het beleid van de verschillende beroepsgroepen komen erin aan de orde (zoals bijvoorbeeld eventuele extra controles bij ingrepen en injecties en mogelijke alternatieve medicatie bij ongewenste interacties).horend

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home