8 resultaten in "Endocarditisprofylaxe "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Endocarditis profylaxe

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2016
Endocarditis profylaxe is preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met bepaaldehartafwijkingen.Alleen bij hoog risicopatiënten die hoog risico-ingrepen ondergaan wegen de voordelen vanendocarditisprofylaxe op tegen de nadelen.

Endocarditis profylaxe - ingrepen in de tractus urogenitalis

SWAB - Indicaties voor preventie bacteriële endocarditis

Endocarditis profylaxe - ingrepen in de mondholte en de bovenste luchtwegen

SWAB - Indicaties voor preventie bacteriële endocarditis

Endocarditis profylaxe - ingrepen geïnfecteerd weefsel

SWAB - Indicaties voor preventie bacteriële endocarditis

Endocarditis profylaxe - ingrepen in de tractus digestivus

SWAB - Indicaties voor preventie bacteriële endocarditis

Endocarditis profylaxe - welke patiënten

SWAB - Indicaties voor preventie bacteriële endocarditis

Prophylaxis against infective endocarditis - CG64

NICE - Guideline - 2016
Prophylaxis against infective endocarditis: antimicrobial prophylaxis against infective endocarditis in adults and children undergoing interventional procedures

Preventie bacteriële endocarditis

Hartstichting - Richtlijn

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2018  | Home