9 resultaten in "TIA / CVA "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Beroerte M103

NHG - NHG-Standaard - 2018
Plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding worden in de standaard aangeduid met de overkoepelende term ‘beroerte’. NHG-Standaard Beroerte (Eerste partiële herziening)

Beroerte M103

NHG - Samenvattingskaart - 2018
Beroerte M103 (Actualisering 2018: (partieel) herzien t.o.v. de versie van 2013). Beroerte is een overkoepelende term voor plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA en herseninfarct) of een spontane intracerebrale bloeding.

NHG-Standaard 'Beroerte'

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2014
Plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding, worden in de standaard aangeduid met de overkoepelende term ‘beroerte’.

NHG-Standaard Beroerte (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013

Addendum bij de NHG-Standaard CVA juli 2012

H&W - Addendum - 2012
Kernboodschap: Termijn voor starten intraveneuze trombolyse verlengd van 3 naar 4,5 uur.

Dipyridamol effectief na TIA of herseninfarct (voor volledige artikel inloggen)

H&W - Onderzoek - 2011
Conclusie: Er zijn voldoende aanwijzingen dat de combinatiebehandeling met dipyridamol (met gereguleerde afgifte) en acetylsalicylzuur in vergelijking met monotherapie met acetylsalicylzuur bij patiënten die een TIA of herseninfarct hebben doorgemaakt effectiever is bij de secundaire preventie van een herseninfarct of een andere vasculaire complicatie. De combinatiebehandeling heeft de voorkeur boven behandeling met alleen acetylsalicylzuur. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 10:530-534

Trombocytenaggregatieremmers

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

LTA: TIA/CVA

NHG en NVN - Landelijke transmurale afspraken - 2004
TIA/CVA (vervallen, de samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de neurologen (via de NVN) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Beroerte)

TIA: een voorbijgaande beroerte

Hartstichting - Brochure
Deze folder geeft informatie over TIA's oftewel tijdelijke doorbloedingsstoornissen in de hersenen. Deze stoornissen gaan vaak vooraf aan een beroerte. De folder bespreekt wat een TIA precies is, hoe er onderzoek naar gedaan kan worden en wat de risicofactoren zijn.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home