20 resultaten in "Depressie"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

NHG - Multidisciplinair document - 2018
Samengesteld door KNMP, NHG, NVvP en MIND het Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 1e revisie medio 2019. Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de manier van afbouwen van antidepressiva maakt dat daar in de huidige richtlijnen/standaarden geen concrete evidence-based aanbevelingen over gedaan kunnen worden. Op basis van het zo goed mogelijk bespreken en combineren van patiëntenperspectief, de beschikbare (wetenschappelijke) literatuur, kennis over de psychofarmacologie, expert-opinion en praktijkervaringen heeft de multidisciplinaire werkgroep de huidige tekst en aanbevelingen geformuleerd.

Behandelplan Depressie

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen
Depressie (eerstelijnszorg), Depressie (tweedelijnszorg)

Depressie M44

NHG - Samenvattingskaart - 2012
Juni 2012: herzien t.o.v. de versie van 2003 (Depressieve stoornis)

Depressie M44

NHG - Standaard - 2012
Juni 2012: herzien t.o.v. de versie van 2003 (Depressieve stoornis). Deze herziene standaard beperkt zich niet alleen tot depressie, maar bespreekt ook het beleid bij depressieve klachten. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in het genezingsproces krijgt meer aandacht, net als ondersteuning van zelfmanagement. Verder is het beleid terughoudender bij het initieel voorschrijven van medicijnen; het advies is eerst psychotherapie te proberen. Huisarts Wet 2012;55(6):252-9.

SSRI’s in de Nederlandse huisartsenpraktijk

H&W - Onderzoek - 2010
Conclusie van het onderzoek: Huisartsen volgen in hun keuze van een SSRI grotendeels de richtlijnen van het NHG. Zij wijken echter in bijna de helft van de voorschriften af van de officieel geregistreerde indicaties, en de gebruiksduur is in de praktijk vaak langer dan de richtlijnen adviseren. Huisarts Wet 2010;53(6):302-5.

Switchen van antidepressiva

Overige bronnen - Cross table
Uitgebreide switchtabel voor antidepressiva. Consequences of a switch between antidepressants.

Depressie: Kleurjeleven - Depressietest

Overige bronnen - Zelftest
Diabetergestemd.nl is een online cursus voor de behandeling van depressie, specifiek bedoeld voor mensen met diabetes. Cursus ontwikkeled door VUmc en Trimbos Instituut.

Geneesmiddelen bij Depressie

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Depressie (eerstelijnszorg), Depressie (tweedelijnszorg)

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home