17 resultaten in "Dementie "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Geneesmiddelen bij Dementie

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Alzheimer-dementie (eerstelijnszorg), Alzheimer-dementie (tweedelijnszorg), Lewy-Body-dementie en Parkinson-dementie (tweedelijnszorg)

Behandelplan Dementie

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen
Alzheimer-dementie (eerstelijnszorg), Alzheimer-dementie (tweedelijnszorg), Lewy-Body-dementie en Parkinson-dementie (tweedelijnszorg)

Protonpompremmers: niet zo veilig als ze lijken (inlog vereist)

NTvG - Stand van zaken - 2016
In dit artikel staat een overzicht van het vóórkomen van de volgende bijwerkingen: gastro-enteritis, luchtweginfecties, hypomagnesiëmie, nierfunctiestoornissen, vitamine B12- en ijzerdeficiëntie, dementie, osteoporose en fracturen.

NHG-Standaard Dementie (login vereist)

H&W - Standaard - 2012
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 7:306-317

Geen antidepressiva voor depressie bij ziekte van Alzheimer

NTvG - Klinische praktijk- In het kort - 2011
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4018

Ouderengeneeskunde: Dementie

NIV - Richtlijn
Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV)

Middelen bij dementie

Farmacotherapeutisch Kompas - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht

NHG-Standaard ’Delier’

GeBu - Richtlijnen farmacotherapie - 2014
Bij patiënten met ’Lewy body’-dementie en de ziekte van Parkinson is haloperidol gecontraïndiceerd wegens een hoog risico op extrapiramidale bijwerkingen of toename van motorische parkinsonverschijnselen. De huisarts consulteert over deze patiënten een (behandelend) specialist.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home