Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
H&W

Goede hygiëne volstaat meestal bij balanitis

H&W - NHG richtlijn - 2019
In de herziene NHG-Behandelrichtlijn Infectieuze balanitis vanaf 12 jaar gaat het niet alleen om het beleid bij candida-balanitis, maar ook om het beleid bij (an)aerobe balanitis. Vaak volstaat het geven van adviezen over goede hygiëne van glans en voorhuid.

Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk (login vereist)

H&W - Onderzoek - 2017
Automatische bloeddrukmeting gedurende dertig minuten (BD30) is een nieuwe methode waarmee overbehandeling van wittejassenhypertensie in de huisartsenpraktijk teruggedrongen zou kunnen worden: BD30 levert bijna dezelfde waardes op als ambulante bloeddrukmonitoring, maar is veel gebruiksvriendelijker. Bos MJ, Buis S. Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk. Huisarts Wet 2017;60:320-2. Commentaar: https://www.henw.org/archief/volledig/id12954-bloeddruk-meten-zonder-wittejasseneffect.html

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eerste herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2015
De huisarts kan bij een deel van de patiënten DVT of longembolie uitsluiten door gebruik te maken van een beslisregel bestaande uit gegevens uit de anamnese en lichamelijk onderzoek; en daarnaast een D-dimeerbepaling. Als DVT en longembolie na toepassing van de beslisregel niet kan worden uitgesloten, is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. De huisarts kan DVT in veel gevallen zelf behandelen. De behandeling van DVT bestaat uit kortdurend LMWH en gedurende drie of zes maanden een cumarinederivaat, afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt; tevens wordt een steunkous aangemeten. De behandeling van een (aangetoonde) longembolie vindt plaats in de tweede lijn.

NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen (derde herziening)

H&W - NHG-Standaard - 2014
NHG-Guideline Otitis media with effusion in children (third revision). Huisarts Wet 2014;57(12):649.

NHG-Standaard ADHD bij kinderen (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2014
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2014, nummer 11:584-594

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home