Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
KNMP

KNMP-richtlijn CVRM (alleen voor leden KNMP)

KNMP - Richtlijn - 2013
Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.

KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling 2013

KNMP - Richtlijn - 2013
In de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling staan aanbevelingen voor het uitvoeren van periodieke beoordeling van farmacotherapie door de openbaar apotheker. Zoals de farmacotherapeutische anamnese waarin aandacht moet zijn voor therapietrouw. De richtlijn is in november 2013 geautoriseerd.

KNMP-richtlijn Online farmaceutische zorg- en dienstverlening

KNMP - Richtlijn - 2008
De Richtlijn Online Farmaceutische Zorg behandelt de farmaceutische zorg- en dienstverlening van apotheken die via het internet aan de patiënt wordt aangeboden en geleverd. Deze richtlijn is aanvullend op de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en is geautoriseerd in mei 2008.

KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010)

KNMP - Conceptrichtlijn - 2010
Apotheken werken met privacygevoelige persoonsgegevens, die vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De NEN7510, landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg, beschrijft de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze patiëntgegevens. Bijgaande richtlijn vertaalt de NEN7510 naar de apotheeksituatie.

KNMP-richtlijn Ter hand stellen

KNMP - Richtlijn en Samenvattingskaart - 2018
Richtlijn beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert opdat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat.

KNMP-richtlijn Patiëntendossier

KNMP - Richtlijn - 2012
Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het maken en beheren van het patiëntendossier en voor de uitwisseling van patiëntengegevens met andere zorgverleners.

KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievormen

KNMP - Richtlijn - 2012
In deze richtlijn staat de best mogelijke zorg beschreven van de apotheker aan mensen die geneesmiddelen ontvangen in een geïndividualiseerde distributievorm.

KNMP-richtlijn COPD (maart 2014)

KNMP - Conceptrichtlijn - 2014
In de KNMP-richtlijn COPD staan aanbevelingen voor farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan patiënten met COPD. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen en standaarden binnen de farmacie en bij COPD-standaarden en richtlijnen van andere beroepsgroepen. De KNMP-richtlijn COPD is in maart 2014 geautoriseerd.

KNMP Richtlijn COPD Samenvattingkaart TBD !!!!!

KNMP - Samenvattingskaart - 2011
Preventie, Initiële behandelfase en Chronische behandelfase

KNMP-richtlijn Diabetes

KNMP - Richtlijn - 2016
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (januari 2016 - concept) is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De richtlijn staat open voor commentaar voor KNMP-leden.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home