Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
NHG-KNMP/WINAp

LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2009
Het NHG en KNMP/WINAp beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker bij de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis, de samenwerking te verbeteren en zo te komen tot optimale zorg voor de patiënt.

LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2008
Het NHG en KNMP/WINAp beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker en zo de samenwerking te optimaliseren. Huisarts Wet 2008:51(6):S1-S4.

LESA Orale anticonceptie en morning-afterpil 2008

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2008
Deze LESA geeft aanbevelingen over verwijzen van, het geven van voorlichting aan en de verdeling van zorg en gedeelde zorg voor vrouwen die een oraal anticonceptivum (gaan) gebruiken of die de morning-afterpil nodig hebben. De aanbevelingen hebben geen betrekking op vrouwen die om andere redenen dan anticonceptie de combinatiepil gebruiken, en evenmin op nieuwere hormonale anticonceptiemethoden zoals de vaginale ring. Huisarts Wet 2008:51(12):S11-S14.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home