Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Overige bronnen

Richtlijn diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS)

Overige bronnen - Multidisciplinaire richtlijn - 2019
De richtlijn is gericht op professionals in zowel de eerste als de tweede lijn.

LTA - Hartfalen

Overige bronnen - Landelijke Transmurale Afspraak - 2015
De LTA gaat uit van de tweede herziene NHG-Standaard Hartfalen en de Multidisciplinaire Richtlijn Hart- falen uit 2010 en de richtlijnen van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en be- handeling van acuut en chronisch hartfalen uit 2012. Voor de afspraken met betrekking tot de organisatie van de hartfalenzorg is gebruik gemaakt van de Standards for delivering heart failure care van de ESC uit 2011.

Richtlijn HIV

Overige bronnen - Richtlijn
Nederlandse Vereniging van hiv-behandelaren.

Lyme-borreliose 2013

Overige bronnen - Richtlijn + Persbericht + Factsheet - 2013
Lymeziekte is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, die wordt overgedragen door een beet van een besmette teek, de Ixodes ricinus. Er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal besmettingen met Borrelia burgdorferi in Nederland toeneemt en artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen betreffende preventie, diagnostiek en behandeling van lymeziekte.

Zorgmodule Stoppen met Roken van Partnership Stop met Roken

Overige bronnen - Zorgmodule - 2009
De Zorgmodule Stoppen met Roke, een generieke module, is geïnitieerd en vastgesteld door het Partnership Stop met Roken. Het Partnership Stop met Roken is een onafhankelijk samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit de gezondheidszorg. Het Partnership Stop met Roken is in het jaar 2000 opgericht op initiatief van het ministerie van VWS en richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector. Verschillende generieke modules kunnen naast elkaar bestaan en kunnen onderdeel zijn van een zorgstandaard.

Verminderen Chronische Nierschade Top Tien geneesmiddelen

Overige bronnen - Protocol
Protocol opgesteld door nefrologen, apothekers, artsen en verpleegkundigen in de Haagse regio gecoördineerd door Stichting Transmurale Zorg Den Haag eo | www.transmuralezorg.nl en www.haagsenieren.nl

Het Haagsenieren protocol

Overige bronnen - Protocol flowchart
Handzame leidraad voor toepassing van de landelijke richtlijnen. 

European Position paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps

Overige bronnen - Richtlijn - Pocket guide - 2007
Bron EP3OS

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home