Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2009
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Zorgmodule Stoppen met Roken van Partnership Stop met Roken

Overige bronnen - Zorgmodule - 2009
De Zorgmodule Stoppen met Roke, een generieke module, is geïnitieerd en vastgesteld door het Partnership Stop met Roken. Het Partnership Stop met Roken is een onafhankelijk samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit de gezondheidszorg. Het Partnership Stop met Roken is in het jaar 2000 opgericht op initiatief van het ministerie van VWS en richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector. Verschillende generieke modules kunnen naast elkaar bestaan en kunnen onderdeel zijn van een zorgstandaard.

Palliatieve sedatie (2.0)

Pallialine - Richtlijn - 2009

Glaucoomrichtijn addendum 2009

NOG - Addendum - 2009
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2009
Het NHG en KNMP/WINAp beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker bij de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis, de samenwerking te verbeteren en zo te komen tot optimale zorg voor de patiënt.

Behandeling van tabaksverslaving

CBO-Diliguide - Samenvattingskaart - 2009
Stoppen met roken

Darmkanker / Diabetes Mellitus

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2009
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Borderlinepersoonlijkheidsstoornis / Chronische nierschade

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2009
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NHG-Standpunt Inhalatiecorticosteroïden bij matig ernstig COPD

NHG - Medisch inhoudelijk standpunt - 2009
Na bestudering van de resultaten van het GLUCOLD-onderzoek concludeert het NHG dat de aanbevelingen voor het gebruik van inhalatiecorticosteroïden niet hoeven te worden aangepast.

Epicondylitis M60

NHG - Samenvattingskaart - 2009
Epicondylitis lateralis (tennisarm) en medialis humeri (golferselleboog): aandoeningen van de origo van de pols- en vingerextensoren respectievelijk -flexoren, die gepaard gaan met pijn op of rond de epicondylus lateralis respectievelijk medialis.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home