Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2010

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision

ARIA - Guidelines - 2010
Allergic rhinitis represents a global health problem affecting 10 to 20% of the population. In theory, evidence-based guidelines are the ideal way to inform and guide clinical decision makers. This document presents a revision of the clinical recommendations of the Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines developed in collaboration with the World Health Organization in 2001 and updated in 2008 (2). In 2010, the ARIA expert panel completed an analysis of the key clinical questions in the ARIA Report according to the WHO GRADE methodology. This document gives additional perspective on the use of various treatments for allergic rhinitis using a careful, conflict-of-interest-free analysis.

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen

NHG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2010
De Europese richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronisch en acuut hartfalen van de European Society of Cardiology (ESC) uit 2008 vormt de basis voor deze richtlijn. De richtlijn is aangepast aan de Nederlandse situatie, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de Multidisciplinaire Richtlijn Chronisch Hartfalen 2002 en de NHG-Standaard Hartfalen 2005.

LESA Palliatieve Zorg

NHG - LESA - 2010
VIKC, KNMG, V&VN, NHG. De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden.

KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010)

KNMP - Conceptrichtlijn - 2010
Apotheken werken met privacygevoelige persoonsgegevens, die vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De NEN7510, landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg, beschrijft de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze patiëntgegevens. Bijgaande richtlijn vertaalt de NEN7510 naar de apotheeksituatie.

Obesitas M95

NHG - Standaard - 2010
Huisarts Wet 2010:53(11):609-25.

Obesitas M95

NHG - Samenvattingskaart - 2010
Huisarts Wet 2010:53(11):609-25.

Post-reanimatie zorg voor volwassenen

NRR - Richtlijn - 2010

Preventie van circulatiestilstand

NRR - Richtlijn - 2010
Nederlandse Reanimatie Raad 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home