Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2012

Acuut coronair syndroom M80

NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2012
Acuut coronair syndroom (ACS) omvat het acute myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP) met klachten in rust.

LTA Diabetes mellitus type 2

NHG en NIV - Landelijke transmurale afspraken - 2012
Deze LTA geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en het beleid bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met speciale aandacht voor consultatie/verwijzen en terugverwijzen. Op basis van deze LTA kunnen huisartsen en internisten in regionnaal verband werkafspraken maken.

Lichen sclerosus M101

NHG - Standaard - 2012
Lichen sclerosus: huidaandoening gekenmerkt door atrofie (‘sigarettenpapier’) en/of hyperkeratose, macroscopisch herkenbaar als scherp begrensde, porseleinwitte glanzende plekken, op den duur aanleiding gevend tot anatomische veranderingen, zoals verdwijnen van de labia minora en vernauwing van de introïtus vaginae.

Lichen sclerosus M101

NHG - Samenvattingskaart - 2012
Lichen sclerosus is een chronische inflammatoire huidaandoening met als hoofdklacht jeuk.

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - NHG-Standaard - 2012
Buikpijn wordt onderscheiden naar duur in acute buikpijn (≤ 1 week), niet-acute buikpijn (> 1 week) en chronische of recidiverende buikpijn (> 2 maanden) en naar oorzaak in buikpijn berustend op een somatische oorzaak en functionele buikpijn. Huisarts Wet 2012;55(9):404-9.

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - Samenvattingskaart - 2012

Gezondheidsraadadvies: nieuwe voedingsnormen voor vitamine D (voor volledige artikel inlog vereist)

NTvG - Commentaar - 2012
Het nut van vitamine D staat de afgelopen jaren stevig ter discussie. Zo zijn er claims dat vitamine D niet alleen de botgezondheid bevordert, maar ook een heilzame werking heeft bij aandoeningen als kanker, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Maar hoe hard zijn de bewijzen hiervoor? En moet mensen die mogelijk een risico op een tekort lopen worden aangeraden voor de zekerheid extra vitamine D te slikken, of is dat niet nodig?

NHG-Standaard Fractuurpreventie (tweede herziening) voorheen Osteoporose

H&W - NHG-Standaard - 2012
Belangrijkste wijzigingen: 1. De titel en inhoud van de standaard zijn gewijzigd ten opzichte van de NHG-Standaard Osteoporose; fractuurpreventie komt centraal te staan. 2. Aan de standaard is een algoritme voor gebruik in de dagelijkse praktijk toegevoegd. 3. De botmineraaldichtheid (BMD) wordt uitsluitend aan de hand van de T-score bepaald. De Z-score wordt niet meer gebruikt. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 10:452-458

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home