Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2013

Contacteczeem

NVDV - Richtlijn - 2013

WKGF standpunt DOACs aug 2013

Ephor - Standpunt WKGF - 2013
Factor Xa remmers en directe trombine remmers (nieuwe orale anticoagulantia, NOAC) bij kwetsbare ouderen?

NHG-Standaard ’Schildklieraandoeningen’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2013

NHG-Standaard 'Maagklachten'

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2013
De tweede herziening van de Standaard ’Maagklachten’ van het NHG)geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van maagklachten bij volwassenen. De Standaard bevat richtlijnen om onnodig chronisch gebruik van maagzuurremmende medicatie te voorkomen en richtlijnen voor de preventie van maagcomplicaties bij gebruik van een NSAID.

WKGF standpunt Vitamine D suppletie bij kwetsbare ouderen

Ephor - Standpunt WKGF - 2013
Werkgroep Klinische Gerontofarmacologie (WKGF) van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG),

XVIII Acute infectieuze diarree

SWAB - Richtlijn - 2013

XVII Gecompliceerde urineweginfecties

SWAB - Richtlijn - 2013

Wondzorg

NVvH - Richtlijn - 2013

Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement, deel 1 zorgverleners

Platform Vitale Vaten - Zorgstandaard - 2013
Het belangrijkste is dat de zorgstandaard steeds meer in de praktijk wordt toegepast, vooral door praktijkondersteuners van huisartsen en intra- en extramurale gespecialiseerdeverpleegkundigen.

NHG-Standaard Beroerte (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home