Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2010

Nieuw licht op vitamine D

NTvG - Stand van zaken - 2010
Herwaardering van een essentieel prohormoon. Vitamine D-tekort wordt niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband met de spierfunctie en met het functioneren van ons afweersysteem. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1810

Bloedingen door vitamine C-deficiëntie

NTvG - Casuïstiek - 2010
Scheurbuik in de 21ste eeuw. Een 68-jarige vrouw die al jaren regelmatig haar huisarts bezocht met onverklaarbare klachten, kwam bij de afdeling Interne Geneeskunde om pijnlijke huidafwijkingen op de onderbenen te laten analyseren. Onderzoek naar systeemziekten leverde geen diagnose op. Wat later ontwikkelde patiënte ecchymosen en petechiën. Daarop constateerde de huisarts een hypovitaminose C. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1638

Metformine veroorzaakt wel degelijk B 12 -deficiëntie (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: In welke mate veroorzaakt metformine een deficiëntie van vitamine B12 en folaat en een toename van homocysteïne? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2351

Zijn vitamine D3 en fysiotherapie na heupfractuur zinvol? (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: Leidt een combinatie van uitgebreide fysiotherapie en orale vitamine D-suppletie tot een afname van de valincidentie en heropnamefrequentie in het ziekenhuis in het eerste jaar na een heupfractuur?

Vitamine B12-gebrek door langdurig metformine

H&W - Journaal - 2010
De onderzoekers selecteerden patiënten met diabetes mellitus type 2 die insulinetherapie kregen en verdeelden ze in een groep die metformine kreeg en een groep die placebo kreeg. Ze volgden de patiënten gedurende 4,5 jaar en bepaalden regelmatig vitamine B12-, foliumzuur- en homocysteïnespiegels. Naarmate de behandeling langer duurde, hadden steeds meer patiënten in de metforminegroep een tekort aan vitamine B12. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 8:413-413

Vitamine D-suppletie beter dan zonlicht (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: Wat is de effectiefste methode om vitamine D-deficiëntie te behandelen: meer blootstelling aan zonlicht of suppletie van vitamine D? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2684

SSRI’s in de Nederlandse huisartsenpraktijk

H&W - Onderzoek - 2010
Conclusie van het onderzoek: Huisartsen volgen in hun keuze van een SSRI grotendeels de richtlijnen van het NHG. Zij wijken echter in bijna de helft van de voorschriften af van de officieel geregistreerde indicaties, en de gebruiksduur is in de praktijk vaak langer dan de richtlijnen adviseren. Huisarts Wet 2010;53(6):302-5.

Vitamine D3 werkt niet bij winterhanden en wintertenen

H&W - Onderzoek - 2010
Doel van dit onderzoek was het effect na te gaan van orale toediening van 2000 IE vitamine D3 per dag bij patiënten met klachten van chronische perniones. Conclusie: Orale toediening van 2000 IE vitamine D3 per dag is niet beter dan placebo bij de behandeling van patiënten met chronische perniones. Huisarts Wet 2010;53(3):135-40.

Behandeling van overmatige speekselvloed bij patiënten met parkinsonisme

NTvG - Klinische praktijk- Stand van zaken - 2010
Patiënten met parkinsonisme en ernstige speekselvloed kunnen effectief behandeld worden voor hun speekselvloed met anticholinergica, botulinetoxine-injecties en bestraling van de speekselklieren. De keuze voor de behandeling wordt gemaakt op basis van levensverwachting, cognitie, effectduur en persoonlijke voorkeur. Bij mildere vormen van speekselvloed kunnen eerst paramedische behandelingen worden geprobeerd. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2282

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home