Nieuws

Werken bij Picnic: ­te hoge werkdruk, onveilige omgeving en slechte beloning

Bij distributiecentra van online supermarkt Picnic is de werkomgeving ­onveilig, de werkdruk te hoog en de beloning ondermaats.

Trouw - 15 dec 2018

Ook de onderwijsinspectie was niet alert genoeg bij het VMBO Maastricht

Scholenkoepel LVO, waar ook het VMBO Maastricht onder valt, is nalatig geweest. Maar ook de inspectie treft blaam.

Trouw - 14 dec 2018

Herziene behandelrichtlijn Bursitis olecrani

De herziene NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) uit 2004. De informatie over prepatellaire bursitis maakt geen onderdeel meer uit van deze rich

NHG - 14 dec 2018

Werkgroep aan de slag met lijst niet te wisselen medicijnen

In de praktijk is er regelmatig verwarring en ontevredenheid over het wisselen van medicijnen. Patiënten geven aan dat vooral frequent wisselen zorgt voor onnodige (gezondheids)klachten. Deze

CBG - 14 dec 2018

ZPP voor valproïnezuur en mycofenolzuur

Voor valproïnezuur en mycofenolzuur is een zwangerschapspreventieprogramma (ZPP) vastgesteld. Reden hiervoor is dat de geneesmiddelen een verhoogd risico geven op aangeboren afwijkingen. Vrouw

KNMP - 14 dec 2018

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2018  | Home