20 resultaten in "Diabetes mellitus type 2 "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Diabetische voet

NVDV - Richtlijn - 2006

NHG-Standaard 'Diabetes mellitus type 2'

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2014

Protocol Diabetes mellitus type 2

Stichting Koel - Eerstelijnsprotocol
Het Protocol Ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 is geschreven als regionaal protocol voor de Zorggroepen in de regio van KOEL. Zorggroepen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van KOEL ten aanzien van ketenzorg kunnen dit protocol gebruiken als basis voor hun integrale diabetes zorgprogramma.

DPP-4-remmers bij diabetes mellitus type2: klaar voor de klinische praktijk? (login nodig voor volledige artikel)

NTvG - Klinische praktijk - In het kort - 2012
Onderzoeksvraag: Hoe effectief en veilig zijn DPP-4-remmers in vergelijking met metformine als monotherapie of met andere bloedglucoseverlagende middelen in combinatie met metformine? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4949

Geneesmiddelen bij Diabetes mellitus type 2

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Groepsoverzicht

Verwarring rond scherp instellen DM2

H&W - Commentaar - 2010
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 5:277-278

Begeleidenden brief: registratie patiëntgegevens bij diabeteszorg voor rapportage en kwaliteitsbewaking

NHG - Brief - 2011
Begeleidende brief NAD, VHN, NHG en LHV 4 maart 2011

Diabetische voet

Huidinfo.nl - Informatiefolder

Bloedglucoseverhogende middelen

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie
Bloedglucoseverhogende middelen worden gebruikt bij hypoglykemie om een verhoging van de bloedglucosespiegel te bewerkstelligen. Tot deze groep behoren diazoxide, glucagon en glucose.

Verlaging van cardiovasculaire risicofactoren bij diabetes mellitus type 2. Hoe ver moet men gaan?

GeBu - Nieuwe onderzoeken - 2010
Uit het nu afgeronde ACCORD-onderzoek over medicamenteuze beïnvloeding van macrovasculaire schade bij diabetes mellitus type 2 kan worden geconcludeerd dat men bij deze patiëntengroep voor glykemie, bloeddruk en lipiden minder strenge doelen mag hebben dan sommigen van tevoren dachten. Bij de behandeling zal men vooral rekening kunnen houden met individuele factoren, zoals comorbiditeit, levensverwachting en kwetsbaarheid op hoge leeftijd.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home