29 resultaten in "Stoppen met roken "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Stoppen met roken: Ik wil stoppen met roken voordat ik zwanger word

NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief - Ziektebeschrijving - Folder - 2017

Stoppen met roken: Ik wil misschien stoppen met roken (voor jongeren)

NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief - Ziektebeschrijving - Folder - 2017

Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen

Trimbos-instituut - Richtlijn - 2016
Addendum bij de richtlijn “Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met- roken ondersteuning (Herziening 2016)”.

NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2017
Deze behandelrichtlijn vervangt de NHG-Standaard Stoppen met roken en bevat richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid om rokers effectief te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Deze Behandelrichtlijn  sluit aan bij de herziene multidisciplinaire Richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ (pdf) en het addendum ‘Stoppen met roken voor zwangere vrouwen’ (pdf) en bouwt voort op de reeds bestaande Minimale Interventiestrategie Stoppen met roken voor de Huisartsenpraktijk (H-MIS tegenwoordig STIMEDIC). De richtlijn bevat uitgebreide informatie over stoppen met roken tijdens zwangerschap, e-healthinterventies en over de e-sigaret.

Overzicht aanbevelingen Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken

Trimbos-instituut - Aanbevelingen richtlijn - 2016
Op initiatief van Stichting Partnership Stop met roken en het ministerie van VWS is in 2016 de tweede herziening van de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning tot stand gekomen. Op 4 onderwerpen was er behoefte aan actualisatie en herziening; gedragsmatige ondersteuning, farmacotherapeutische interventies, e-health ondersteuning en de e-sigaret. Deze kaart biedt een overzicht van de aanbevelingen. Voor de overige onderwerpen blijft de Richtlijn-2004 en de herziening uit 2009 onverminderd gelden.

Varenicline voortaan ook bruikbaar bij stoppen met roken

NHG - Addendum bij de NHG-Standaard Stoppen met roken - 2011
In de NHG-Standaard Stoppen met roken uit 2007 wordt het gebruik van varenicline (Champix) nog niet aanbevolen omdat het middel op dat moment alleen was onderzocht bij gezonde proefpersonen en omdat de effecten op de lange termijn nog onduidelijk waren.

Patiëntenversie zorgmodule Stoppen met roken

Overige bronnen - Patiëntenversie - 2011
Van de zorgmodule is eind 2011 een patiëntenversie gepubliceerd. Hiervan is ook een online versie beschikbaar op www.stoppen-met-roken.nl. Het voornaamste doel van de Zorgmodule Stoppen met roken is het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken. De zorgmodule geeft duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie. Op basis daarvan kan de patiënt een betere keuze maken voor een stoppen met roken behandeling. Zorgaanbieders kunnen hierop hun aanbod afstemmen en zorgverzekeraars kunnen met deze Zorgmodule als uitgangspunt afspraken over de behandeling maken. De module sluit hierbij aan op de ontwikkelingen rondom de vergoeding van de behandeling bij stoppen-met-rokenprogramma’s.

Samenvatting Zorgmodule Stoppen met Roken

Overige bronnen - Samenvattingskaart Zorgmodule met stroomdiagram - 2010
Deze samenvatting is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken (Partnership Stop met Roken, 2009) en beschrijft een algemene norm voor goede zorg. Individuele situaties van patiënten kunnen hier echter van afwijken. De zorgmodule en de samenvatting zijn beschikbaar op www.partnershipstopmetroken.nl en www.zorgentabak.nl.

Stoppen met roken (login vereist)

H&W - Spreekuur! - 2012
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 3:137-137

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home