9 resultaten in "Ziekte van Parkinson"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht

Behandelplan ziekte van Parkinson

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen

Parkinson en parkinsonisme

H&W - Spreekuur! - 2010
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 6:343-343

Behandeling van overmatige speekselvloed bij patiënten met parkinsonisme

NTvG - Klinische praktijk- Stand van zaken - 2010
Patiënten met parkinsonisme en ernstige speekselvloed kunnen effectief behandeld worden voor hun speekselvloed met anticholinergica, botulinetoxine-injecties en bestraling van de speekselklieren. De keuze voor de behandeling wordt gemaakt op basis van levensverwachting, cognitie, effectduur en persoonlijke voorkeur. Bij mildere vormen van speekselvloed kunnen eerst paramedische behandelingen worden geprobeerd. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2282

Ziekte van Parkinson M98

NHG - Standaard - 2011
Deze standaard vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Ziekte van Parkinson uit december 2003.

Parkinsonismen

Parkinson Vereniging - Informatie

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home