9 resultaten in "Voedselovergevoeligheid"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Coeliakie komt vaker voor dan u denkt!

H&W - Klinische les - 2010
Coeliakie is een ziekte die in Nederland relatief vaak voorkomt, maar die vaak niet of pas laat herkend wordt. Dit komt doordat de klinische verschijnselen sterk variëren en niet altijd erg specifiek zijn. Bijvoorbeeld een anemie zonder klachten kan berusten op coeliakie. Op termijn kan de aandoening echter, ook als de klachten mild zijn, wel degelijk vervelende complicaties hebben. De huisarts moet daarom steeds bedacht zijn op de mogelijkheid dat een patiënt met vage klachten coeliakie heeft. Een IgA-antistoffentest is de hoeksteen voor het opsporen van de aandoening. Huisarts Wet 2010;53(3):167-9.

Coeliakie: emancipatie van een kinderziekte

NTvG - Commentaar CBO-richtlijn - 2010
De afgelopen decennia is onze kennis over coeliakie enorm toegenomen. Zo zijn er belangrijke veranderingen bekend geworden over prevalentie, klinische presentatie, behandeling en het optreden van complicaties. Deze nieuwe kennis is opgenomen in de CBO-richtlijn ‘Coeliakie en dermatitis herpetiformis’. Er is een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze richtlijn. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2459

Koemelk allergie bij kinderen

Huidinfo.nl - Informatiefolder

Allergie - voor voedsel

Huidinfo.nl - Informatiefolder

JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - Richtlijn
In Nederland wordt ervan uitgegaan van 2 tot 3% van de zuigelingen een vorm van voedselovergevoeligheid vertoont.

Voedselallergie

Gezondheidsraad - Advies - 2007

Voedselovergevoeligheid M47

NHG - Samenvattingskaart - 2010
De standaard geeft met name richtlijnen voor zuigelingen, maar ook voor oudere kinderen en volwassenen.

Diagnostiek van coeliakie bij kinderen; richtlijnen van kindergastro-enterologen

NTvG - Richtlijn - 1999
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999; 143(9); 451-5.

Voedselovergevoeligheid M47

NHG - Standaard - 2010
De standaard geeft met name richtlijnen voor zuigelingen, maar ook voor oudere kinderen en volwassenen. De NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij allergische voedselovergevoeligheid (synoniem: voedselallergie) bij kinderen en volwassenen. De handelwijze bij een anafylaxie op voedsel wordt apart besproken, evenals de handelwijze bij een vermoeden van coeliakie. Huisarts Wet 2010:53;(10):537-53.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home