9 resultaten in "Maag-darmziekten overig"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Acute diverticulitis van het colon

Richtlijnendatabase - Richtlijn
 

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - NHG-Standaard - 2012
Buikpijn wordt onderscheiden naar duur in acute buikpijn (≤ 1 week), niet-acute buikpijn (> 1 week) en chronische of recidiverende buikpijn (> 2 maanden) en naar oorzaak in buikpijn berustend op een somatische oorzaak en functionele buikpijn. Huisarts Wet 2012;55(9):404-9.

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - Samenvattingskaart - 2012

NHG-standaard ‘Diverticulitis’ vanuit chirurgisch perspectief

NTvG - Commentaar - 2012
Hoewel diverticulitis een veel voorkomende aandoening is, blijkt dat goed wetenschappelijk onderzoek over diagnostiek en behandeling in de eerste lijn nauwelijks voorhanden is. De NHG-standaard bevat naar ons idee dan ook enkele belangrijke knelpunten: in de eerste plaats of, en zo ja welk, aanvullend onderzoek de huisarts moet doen en in de tweede plaats wanneer de huisarts moet verwijzen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4311

Bij de NHG-Standaard Diverticulitis

H&W - Implementatie - 2011

NHG-Standaard Diverticulitis (login vereist)

H&W - Standaard - 2011
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 9:492-499

Lithiasismiddelen (galstenen) - galzuurpreparaten

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Hyperbilirubinemie

NVK - Richtlijn, Indicatoren, Patiëntenversie en Bilicurves - 2008
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken.

Erfelijke darmkanker

Overige bronnen - Landelijke richtlijn - 2008
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home