14 resultaten in "Maag-darmziekten overig"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Acute diverticulitis van het colon

Richtlijnendatabase - Richtlijn
 

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - NHG-Standaard - 2012
Buikpijn wordt onderscheiden naar duur in acute buikpijn (≤ 1 week), niet-acute buikpijn (> 1 week) en chronische of recidiverende buikpijn (> 2 maanden) en naar oorzaak in buikpijn berustend op een somatische oorzaak en functionele buikpijn. Huisarts Wet 2012;55(9):404-9.

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - Samenvattingskaart - 2012

NHG-standaard ‘Diverticulitis’ vanuit chirurgisch perspectief

NTvG - Commentaar - 2012
Hoewel diverticulitis een veel voorkomende aandoening is, blijkt dat goed wetenschappelijk onderzoek over diagnostiek en behandeling in de eerste lijn nauwelijks voorhanden is. De NHG-standaard bevat naar ons idee dan ook enkele belangrijke knelpunten: in de eerste plaats of, en zo ja welk, aanvullend onderzoek de huisarts moet doen en in de tweede plaats wanneer de huisarts moet verwijzen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4311

Bij de NHG-Standaard Diverticulitis

H&W - Implementatie - 2011

NHG-Standaard Diverticulitis (login vereist)

H&W - Standaard - 2011
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 9:492-499

Diverticulitis M99

NHG - Samenvattingskaart - 2011
Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels van het colon. Differentiaaldiagnose: prikkelbaredarmsyndroom, appendicitis, colorectaal carcinoom, gastro-enteritis, obstipatie, inflammatoire darmziekte, pelvic inflammatory disease en torsie van een linkerovariumcyste.

Diverticulitis M99

NHG - Standaard - 2011
Huisartsen zien met enige regelmaat mensen met de mogelijke diagnose diverticultis. Wat is de waarde van BSE en CRP bepaling? En heeft het geven van antibiotica zin bij een diverticulitis? De standaard biedt houvast hoe te handelen. Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels van het colon. Differentiaaldiagnose: prikkelbaredarmsyndroom, appendicitis, colorectaal carcinoom, gastro-enteritis, obstipatie, inflammatoire darmziekte, pelvic inflammatory disease en torsie van een linkerovariumcyste. Huisarts Wet 2011:54(9):492-9.

Lithiasismiddelen (galstenen) - galzuurpreparaten

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Achtergrondinformatie

Hyperbilirubinemie

NVK - Richtlijn, Indicatoren, Patiëntenversie en Bilicurves - 2008
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home