6 resultaten in "Eerste Hulp"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Besluitvorming over reanimatie

NHG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2013
De richtlijn Besluitvorming over reanimatie richt zich op kwetsbare ouderen en de zorg rond het levenseinde. Met deze richtlijn willen de vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en NHG bijdragen aan betere anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen. Ook is een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen opgesteld

Kinderen die een vreemd voorwerp hebben ingeslikt (login vereist)

H&W - Nascholing - 2011
Een goed beleid bij ingeslikte voorwerpen kan ernstige complicaties voorkomen, maar men moet tevens waken voor overdiagnostiek en overbehandeling. Een gerichte anamnese en een algemeen lichamelijk onderzoek, met aandacht voor de vitale functies, vormen de hoeksteen voor het beleid. Als aanvullend diagnosticum heeft de huisarts de röntgenfoto tot zijn beschikking. (Spoed)verwijzing naar de tweede lijn is noodzakelijk indien er sprake is van ‘rode vlaggen’. Huisarts Wet 2011;54(8):444-8.

Het ABCDE van de acute huisartsgeneeskunde

H&W - Nascholing - 2011
De ABCDE-methodiek is een snelle en effectieve manier om bedreigingen van vitale functies op het spoor te komen en te behandelen. Met het gebruik van de ABCDE-methodiek in de benadering en overdracht van de acute patiënt sluit de huisarts zich aan bij de ketenpartners in de acute zorg. De voor huisartsen specifieke versie van de ABCDE-methodiek is geschikt voor het beoordelen van patiënten die in de hoogste urgentiecategorieën vallen, maar is ook bruikbaar voor het beoordelen van patiënten uit een lagere urgentiecategorie. De methodiek is relatief eenvoudig aan te leren, hoewel het noodzakelijk is om een training te volgen en de verworven vaardigheden te onderhouden, net als het geval is bij de reanimatietechniek. Huisarts Wet 2011;54(4):210-4.

Bloedneus (login vereist)

H&W - Spreekuur! - 2011
Bloedneuzen (epistaxis) komen geregeld voor, met name anterieure bloedingen, en zijn meestal goed te behandelen (neus dichtknijpen of tamponneren). Als de behandeling niet goed helpt gaat het vaak om een posterieure bloeding. In de praktijk is het soms lastig het beleid te bepalen en uit te voeren.Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 2:108-108

Richtlijn Apparent Life Threatening Event (ALTE)

NVK - Richtlijn - 2006
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De Nederlandse definitie van ALTE: Een plotseling en onverwacht optredende ogenschijnlijk levensbedreigende situatie (bleek, slap en/of blauw worden) bij een tevoren gezond kind, in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. De ouder / verzorger moet het kind sterk stimuleren en is ervan overtuigd dat het kind zonder stimulatie zou zijn overleden.

Infectieziekten: Richtlijn Prikaccidenten: samenvatting voor de bedrijfsarts

NVAB - NVAB Richtlijn
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home