42 resultaten in "CVRM - Cholesterol"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Cardiovasculair risicomanagement M84

NHG - Standaard - 2019
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (Derde herziening)Belangrijkste wijzigingen: onderscheid tussen primaire en secundaire preventie vervalt, meer gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol en meer aandacht voor kwetsbare ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.

Cardiovasculair Risicomanagement M84

NHG - Samenvattingskaart - 2019

Samenvatting richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Federatie Medisch Specialisten - Samenvatting - 2019

Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

NHG, NIV, NVVC - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2019
Multidisciplinaire richtlijn (MDR) CVRM

Landelijke Transmurale Afspraak Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

NHG, NVVC, NIV, NVN en NVvV - LTA - 2016
De LTA CVRM gaat uit van de multidisciplinaire richtlijn CVRM uit 2011 en is opgesteld door cardiologen, neurologen, internisten/vasculair geneeskundigen, vaatchirurgen en huisartsen. In het najaar van 2015 is de definitieve tekst goedgekeurd door NHG, NIV, NVVC, NVN en NVvV.

Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement, deel 1 zorgverleners

Platform Vitale Vaten - Zorgstandaard - 2013
Het belangrijkste is dat de zorgstandaard steeds meer in de praktijk wordt toegepast, vooral door praktijkondersteuners van huisartsen en intra- en extramurale gespecialiseerdeverpleegkundigen.

KNMP-richtlijn CVRM (alleen voor leden KNMP)

KNMP - Richtlijn - 2013
Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.

Bij de Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (login vereist)

H&W - Implementatie - 2012
De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement was gebaseerd op de gelijknamige CBO-richtlijn. Onder leiding van het NHG is nu een herziene versie uitgekomen als Multidisciplinaire Richtlijn, met inbreng van alle betrokkenen bij de inventarisatie van het cardiovasculaire risicoprofiel van een patiënt en de daaruit volgende behandeling. Op basis hiervan wordt een Landelijke Transmurale Afspraak ontwikkeld die de samenwerking tussen eerste en tweede lijn op het gebied van CVRM beschrijft. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 1:29-29

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home