5 resultaten in "Bursitis"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Niet-traumatische knieklachten M107

NHG - NHG-Standaard - 2016
Niet-traumatische knieklachten M107 (Actualisering februari 2016, herziening en vervanging van: M65 Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten (versie 2009) en M67 Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (versie 2008))

Pijnlijke elleboog (login vereist)

H&W - Spreekuur! - 2012
Van de nieuw gepresenteerde elleboogklachten blijkt 65% een epicondylitis lateralis, 5% een epicondylitis medialis en 9% een bursitis olecrani. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 3:136-136

NHG-Behandelrichtlijn Bursitis Olecrani

NHG - NHG-Behandelrichtlijn Versie 2.0 - 2018
De herziene NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) uit 2004. De informatie over prepatellaire bursitis maakt geen onderdeel meer uit van deze richtlijn, maar staat sinds 2016 in de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home