12 resultaten in "Osteoporose"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Geneesmiddelen bij Osteoporose

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht

Behandelplan Osteoporose

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen

NHG-Standaard Fractuurpreventie (tweede herziening) voorheen Osteoporose

H&W - NHG-Standaard - 2012
Belangrijkste wijzigingen: 1. De titel en inhoud van de standaard zijn gewijzigd ten opzichte van de NHG-Standaard Osteoporose; fractuurpreventie komt centraal te staan. 2. Aan de standaard is een algoritme voor gebruik in de dagelijkse praktijk toegevoegd. 3. De botmineraaldichtheid (BMD) wordt uitsluitend aan de hand van de T-score bepaald. De Z-score wordt niet meer gebruikt.

Calciumgebruik en osteoporose

H&W - POEM - 2009
Vermindert het gebruik van calcium, of van calcium met vitamine D, het risico op osteoporotische fracturen? Huisarts en Wetenschap, jaargang 2009, nummer 12:614-614

Hartaanval door calcium?

GeBu - Nieuwe onderzoeken - 2009
Anders dan de onderzoekers hadden verwacht, bleek calciumsuppletie bij gezonde postmenopauzale vrouwen geassocieerd met een tendens naar meer cardiovasculaire incidenten. Dit mogelijke nadeel zou moeten worden afgewogen tegen een bewezen voordeel voor de botten.

Vitamine-D-advies Gezondheidsraad schiet tekort

H&W - Commentaar - 2009
Het advies van de Gezondheidsraad over optimale inname van vitamine D zal de gezondheidsproblemen die ontstaan door vitamine-D-gebrek onvoldoende verlichten. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2009, nummer 2:76-78.

Baten van vitamine D niet in kannen en kruiken

H&W - Journaal - 2010
De gegevens over de eventuele bijdrage van extra vitamine D aan de preventie van vallen en osteoporose zijn wisselend en meta-analyses op dit terrein spreken elkaar tegen. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 8:414-414

Pijn na een osteoporotische wervelfractuur

H&W - Klinische les - 2010
Huisarts Wet. 2010;53(8):442-5.

NHG standaard ‘Osteoporose’ heeft weinig nut bij indicatiestelling voor botdichtheidsmeting*

NTvG - Onderzoek - 2010
De indicatiestelling voor botdichtheidsmeting volgens de NHG-Standaard heeft weinig waarde voor de selectie van patiënten met osteoporose. De sensitiviteit bij vrouwen neemt toe door de afkapwaarde te verlagen van 4 naar 1. Wij adviseren de NHG-standaard op dit onderdeel te herzien. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A741

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home