7 resultaten in "TIA / CVA "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Aspirine én clopidogrel na TIA of licht herseninfarct (login vereist)

NTvG - Wetenschap in de praktijk - 2019
Is direct starten met twee plaatjesaggregatieremmers (‘duotherapie’) bij patiënten met een TIA of een niet-invaliderend herseninfarct veilig en effectief?

NHG-Standaard Beroerte M103

NHG - NHG-Standaard - 2018
Plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding worden in de standaard aangeduid met de overkoepelende term ‘beroerte’. NHG-Standaard Beroerte (Eerste partiële herziening)

NHG-Samenvattingskaart Beroerte M103

NHG - Samenvattingskaart - 2018
Beroerte M103 (Actualisering 2018: (partieel) herzien t.o.v. de versie van 2013). Beroerte is een overkoepelende term voor plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA en herseninfarct) of een spontane intracerebrale bloeding.

NHG-Standaard 'Beroerte'

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2014
Plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding, worden in de standaard aangeduid met de overkoepelende term ‘beroerte’.

Addendum bij de NHG-Standaard CVA juli 2012

H&W - Addendum - 2012
Kernboodschap: Termijn voor starten intraveneuze trombolyse verlengd van 3 naar 4,5 uur.

Dipyridamol effectief na TIA of herseninfarct (voor volledige artikel inloggen)

H&W - Onderzoek - 2011
Conclusie: Er zijn voldoende aanwijzingen dat de combinatiebehandeling met dipyridamol (met gereguleerde afgifte) en acetylsalicylzuur in vergelijking met monotherapie met acetylsalicylzuur bij patiënten die een TIA of herseninfarct hebben doorgemaakt effectiever is bij de secundaire preventie van een herseninfarct of een andere vasculaire complicatie. De combinatiebehandeling heeft de voorkeur boven behandeling met alleen acetylsalicylzuur. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 10:530-534

Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Angststoornissen, Beroerte, Borstkanker

Gezondheidsraad - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2007
Publicatie (ISBN-13: 978-90-5549-639-6), samenvatting en persbericht. 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home