35 resultaten in "Depressie"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Depressie M44

NHG - NHG-Standaard - 2019
NHG-Standaard Depressie (Derde (partiële) herziening)

Depressie M44

NHG - Samenvattingskaart - 2019
Depressie M44 (April 2019: Gedeeltelijke update t.o.v. de versie uit 2012)

Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

KNMP, NHG, NVvP en MIND - Multidisciplinair document - 2018
Samengesteld door KNMP, NHG, NVvP en MIND het Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 1e revisie medio 2019. Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de manier van afbouwen van antidepressiva maakt dat daar in de huidige richtlijnen/standaarden geen concrete evidence-based aanbevelingen over gedaan kunnen worden. Op basis van het zo goed mogelijk bespreken en combineren van patiëntenperspectief, de beschikbare (wetenschappelijke) literatuur, kennis over de psychofarmacologie, expert-opinion en praktijkervaringen heeft de multidisciplinaire werkgroep de huidige tekst en aanbevelingen geformuleerd.

Depressie: Ik wil antidepressiva afbouwen

NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief - Ziektebeschrijving - Folder - 2018
Synoniem: Neerslachtigheid.

Behandelplan Depressie

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen
Depressie (eerstelijnszorg), Depressie (tweedelijnszorg)

Keuzehulp: Depressie: een behandeling kiezen

NHG-Thuisarts.nl - Keuzehulp

Depressie: Ik ben depressief (informatie voor jongeren)

NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief - Ziektebeschrijving - Folder - 2016
Synoniem: Neerslachtigheid

Somberheid: Ik heb last van somberheid

NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief (PBP1e) - Ziektebeschrijving - Folder (PF48)
Depressie: Somberheid en depressieve klachten PBP1e. Verdriet en somberheid zijn normale reacties op nare gebeurtenissen. Somberheid komt veel voor, kan vaak terugkomen, maar is meestal tijdelijk.

Depressie: Ik heb last van somberheid

NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief (PBP1e)- Ziektebeschrijving - Folder (PF48)

SSRI’s in de Nederlandse huisartsenpraktijk

H&W - Onderzoek - 2010
Conclusie van het onderzoek: Huisartsen volgen in hun keuze van een SSRI grotendeels de richtlijnen van het NHG. Zij wijken echter in bijna de helft van de voorschriften af van de officieel geregistreerde indicaties, en de gebruiksduur is in de praktijk vaak langer dan de richtlijnen adviseren. Huisarts Wet 2010;53(6):302-5.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home