12 resultaten in "Dementie "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

NHG-Standaard Dementie M21

NHG - Samenvatting en Volledige standaard - 2020

Geneesmiddelen bij Dementie

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Alzheimer-dementie (eerstelijnszorg), Alzheimer-dementie (tweedelijnszorg), Lewy-Body-dementie en Parkinson-dementie (tweedelijnszorg)

Meetinstrumenten bij de NHG-Standaard Dementie

NHG - Meetinstrumenten
ObservatieLijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) gemaakt door TNO Kwaliteit van leven, Mini-Mental State Examination (MMSE), Informant Questionnaire on COgnitive Decline in the Elderly (IQCODE), NeuroPsychiatric Inventory (NPI), Gevoel van competentie schaal, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-Katz), Instrumentele Activiteiten in het Dagelijks Leven  (IADL-Lawton).

Downsyndroom en dementie

Alzheimer Nederland - Informatie
In gesprek met iemand met dementie, Activiteiten voor mensen met dementie, Verdriet om dementie, Problemen rond intimiteit en seksualiteit, Verzorging.

Vasculaire dementie

Alzheimer Nederland - Informatie
Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Veel mensen die deze vorm krijgen, hebben hart- en vaatziekten (gehad). Wat opvalt is dat ze langzamer gaan denken, spreken en handelen. Ook kunnen ze zich moeilijk concentreren.

Creutzfeldt-Jakob

Alzheimer Nederland - Informatie
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame hersenziekte. Hersencellen sterven in snel tempo af. Iemand met deze ziekte krijgt problemen met bewegen, spreken en het verwerken van wat hij ziet.

Posterieure Corticale Atrofie (PCA)

Alzheimer Nederland - Informatie
Posterieure corticale atrofie (PCA) is een zeldzame vorm van dementie. Deze vorm is ook bekend als syndroom van Bálint of het syndroom van Benson. Deze ziekte tast als eerste het visuele vermogen aan. Iemand met PCA ziet daardoor dingen niet, herkent voorwerpen niet of kan dingen niet van elkaar onderscheiden.

Frontotemporale dementie (FTD)

Alzheimer Nederland - Informatie
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak op jongere leeftijd voor. Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op. Ook de taal, spraak en motoriek kunnen aangetast zijn. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven.

MCI, Mild Cognitive Impairment

Alzheimer Nederland - Informatie
‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) betekent ‘milde cognitieve stoornis’. Iemand met MCI heeft problemen met het geheugen of met een andere hersenfunctie. Maar hij kan vaak nog zo goed als normaal functioneren in het dagelijks leven. MCI kan een voorstadium van dementie zijn, maar dit hoeft niet.

Lewy body dementie

Alzheimer Nederland - Informatie
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home