10 resultaten in "Slaapproblemen "

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Behandelplan Slapeloosheid

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Advies, Behandelplan, Achtergrond en Geneesmiddelen
Hypnotica

NHG-Standaard ’Slaapproblemen en slaapmiddelen’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2015
In de NHG-Standaard ’Slaapproblemen en slaapmiddelen’ worden richtlijnen gegeven voor het beleid bij patiënten met slaapproblemen in de huisartsenpraktijk. Er wordt veel aandacht besteed aan de niet-medicamenteuze behandeling van slapeloosheid, gezien het feit dat deze aanpak op de lange termijn effectiever is dan slaapmiddelen, zonder de schadelijke bijwerkingen van slaapmiddelen (Gebu 2005; 39: 73-79). Nr. 03 - 02 april 2015

Snurkende kinderen

H&W - Kleine kwaal - 2010

Rekenhulp omzetten benzodiazepines

Overige bronnen - Rekenhulp, calculator
Calculation of a benzodiazepine switch.

KNMP-rekenhulp voor benzodiazepinen afbouw

KNMP - Rekenhulp afbouwschema

Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen

Richtlijnendatabase - Richtlijn
Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Slaapstoornissen bij adolescenten

H&W - Spreekuur! - 2010
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 4:234-234

Geneesmiddelen bij Slapeloosheid

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Groepsoverzicht
Hypnotica

Slaapproblemen

Pallialine - Richtlijn - 2008

Slaapproblemen en slaapmiddelen M23

NHG - NHG-Standaard samenvatting en volledig - 2014
Slapeloosheid: slaaptekort en slecht slapen, zoals vaak wakker worden of onrustig dromen, gepaard gaande met functioneringsklachten overdag, zoals moeheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, verminderde concentratie en prestatie. Omdat slapeloosheid consequenties heeft voor het functioneren overdag, is het altijd een 24-uursprobleem.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home