Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
KNMG

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013)

KNMG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2013
Preventief Medisch Onderzoek  (PMO) is medisch onderzoek  zonder dat de cliënt een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie voor een gezondheidsrisico of –probleem. De richtlijn stelt kwaliteitseisen aan het - vaak commerciële - aanbod van preventief medische onderzoek. Veel mensen weten vaak niet op welke aandoening(-en) en risicofactoren een PMO gericht is en wat de mogelijke gevolgen en risico’s zijn. Ook is het lastig om te achterhalen of een PMO zinvol is en wat kwalitatief goede en minder goede aanbieders zijn.

Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)

KNMG - Conceptrichtlijn - 2012
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn ingrijpende handelingen. Voor een veilige en zorgvuldige uitvoering hebben artsenfederatie KNMG en apothekersorganisatie KNMP een gezamenlijke Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding opgesteld. De richtlijn vervangt de KNMP Standaard Euthanatica uit 2007 en bevat onder meer aanwijzingen voor te gebruiken euthanatica, doseringen, wijze van uitvoering en toedieningsmaterialen.

Thema Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Vrouwenbesnijdenis

KNMG - Modelprotocol, meldcode, kamerstuk
Meisjesbesnijdenis. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is de gedeeltelijke of volledige verwijdering, of elke andere beschadiging van de vrouwelijke genitaliën, omwille van culturele of niet-therapeutische redenen. VGV komt met name voor onder Afrikaanse migranten en is in Nederland, in tegenstelling tot jongensbesnijdenis, strafbaar als vorm van (kinder)mishandeling. Artsen mogen niet meewerken aan VGV, ook niet in symbolische vormen en ook niet in geval van toestemming van de betrokkene.

Thema Kindermishandeling

KNMG - Richtlijnen en overige documenten
Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vormt de professionele norm voor artsen en helpt u, samen met het online stappenplan kindermishandeling, bij het maken van de afweging wanneer, bij wie en hoe u aan de bel trekt. De meldcode helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.

KNMG-publicaties: Palliatieve sedatie

KNMG - Richtlijn, sedatiekaart
Richtlijn palliatieve sedatie op zakformaat, KNMG-richtlijn palliatieve sedatie (2009) en Guideline for palliative sedation (2009).

KNMG-publicaties: Levenseinde

KNMG - Publicaties

Dragerschap Hepatitis-B en supplement

KNMG - Standpunt
Standpunt KNMG inzake vaccinatie van artsen tegen hepatitis B

Artsen en kindermishandeling; Meldcode en Stappenplan

KNMG - Meldcode en stappenplan
Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kunt u de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is toch ook tijdig melden? In de meldcode is in 2014 ook uitdrukkelijk de kindcheck opgenomen.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home