Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
KNMG

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013)

KNMG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2013
Preventief Medisch Onderzoek  (PMO) is medisch onderzoek  zonder dat de cliënt een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie voor een gezondheidsrisico of –probleem. De richtlijn stelt kwaliteitseisen aan het - vaak commerciële - aanbod van preventief medische onderzoek. Veel mensen weten vaak niet op welke aandoening(-en) en risicofactoren een PMO gericht is en wat de mogelijke gevolgen en risico’s zijn. Ook is het lastig om te achterhalen of een PMO zinvol is en wat kwalitatief goede en minder goede aanbieders zijn.

Thema Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Vrouwenbesnijdenis

KNMG - Modelprotocol, meldcode, kamerstuk
Meisjesbesnijdenis. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is de gedeeltelijke of volledige verwijdering, of elke andere beschadiging van de vrouwelijke genitaliën, omwille van culturele of niet-therapeutische redenen. VGV komt met name voor onder Afrikaanse migranten en is in Nederland, in tegenstelling tot jongensbesnijdenis, strafbaar als vorm van (kinder)mishandeling. Artsen mogen niet meewerken aan VGV, ook niet in symbolische vormen en ook niet in geval van toestemming van de betrokkene.

KNMG-publicaties: Palliatieve sedatie

KNMG - Richtlijn, sedatiekaart
Richtlijn palliatieve sedatie op zakformaat, KNMG-richtlijn palliatieve sedatie (2009) en Guideline for palliative sedation (2009).

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home