Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Overige bronnen
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Richtlijn diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS)

Overige bronnen - Multidisciplinaire richtlijn - 2019
De richtlijn is gericht op professionals in zowel de eerste als de tweede lijn.

LTA - Hartfalen

Overige bronnen - Landelijke Transmurale Afspraak - 2015
De LTA gaat uit van de tweede herziene NHG-Standaard Hartfalen en de Multidisciplinaire Richtlijn Hart- falen uit 2010 en de richtlijnen van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en be- handeling van acuut en chronisch hartfalen uit 2012. Voor de afspraken met betrekking tot de organisatie van de hartfalenzorg is gebruik gemaakt van de Standards for delivering heart failure care van de ESC uit 2011.

Richtlijn HIV

Overige bronnen - Richtlijn
Nederlandse Vereniging van hiv-behandelaren.

Zorgmodule Voeding

Overige bronnen - Zorgmodule - 2012
De Zorgmodule Voeding biedt een handvat om binnen de multidisciplinaire zorggroep goede afspraken over de te leveren voedingszorg te maken.

Lyme-borreliose 2013

Overige bronnen - Richtlijn + Persbericht + Factsheet - 2013
Lymeziekte is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, die wordt overgedragen door een beet van een besmette teek, de Ixodes ricinus. Er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal besmettingen met Borrelia burgdorferi in Nederland toeneemt en artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen betreffende preventie, diagnostiek en behandeling van lymeziekte.

Zorgstandaard voor erfelijke borst- en eierstokkanker

Overige bronnen - Richtlijn - 2012
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft in een zorgstandaard voor erfelijke borst- en eierstokkanker het traject dat deze groep patiënten doorloopt in beeld gebracht en de norm voor goede zorg gesteld om zo de kwaliteit van zorg te bevorderen. De zorgstandaard erfelijke borst- en eierstokkanker is een samenwerkingsproject tussen Borstkankervereniging (BVN) en VSOP. De zorgstandaard wordt voor (mogelijk) erfelijk belaste personen ontwikkeld. BVN wil met deze zorgstandaard de kwaliteit van zorg verbeteren en zelfmanagement bevorderen

Patiëntenversie zorgmodule Stoppen met roken

Overige bronnen - Patiëntenversie - 2011
Van de zorgmodule is eind 2011 een patiëntenversie gepubliceerd. Hiervan is ook een online versie beschikbaar op www.stoppen-met-roken.nl. Het voornaamste doel van de Zorgmodule Stoppen met roken is het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken. De zorgmodule geeft duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie. Op basis daarvan kan de patiënt een betere keuze maken voor een stoppen met roken behandeling. Zorgaanbieders kunnen hierop hun aanbod afstemmen en zorgverzekeraars kunnen met deze Zorgmodule als uitgangspunt afspraken over de behandeling maken. De module sluit hierbij aan op de ontwikkelingen rondom de vergoeding van de behandeling bij stoppen-met-rokenprogramma’s.

Samenvatting Zorgmodule Stoppen met Roken

Overige bronnen - Samenvattingskaart Zorgmodule met stroomdiagram - 2010
Deze samenvatting is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken (Partnership Stop met Roken, 2009) en beschrijft een algemene norm voor goede zorg. Individuele situaties van patiënten kunnen hier echter van afwijken. De zorgmodule en de samenvatting zijn beschikbaar op www.partnershipstopmetroken.nl en www.zorgentabak.nl.

Zorgmodule Stoppen met Roken van Partnership Stop met Roken

Overige bronnen - Zorgmodule - 2009
De Zorgmodule Stoppen met Roke, een generieke module, is geïnitieerd en vastgesteld door het Partnership Stop met Roken. Het Partnership Stop met Roken is een onafhankelijk samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit de gezondheidszorg. Het Partnership Stop met Roken is in het jaar 2000 opgericht op initiatief van het ministerie van VWS en richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector. Verschillende generieke modules kunnen naast elkaar bestaan en kunnen onderdeel zijn van een zorgstandaard.

Verminderen Chronische Nierschade Top Tien geneesmiddelen

Overige bronnen - Protocol
Protocol opgesteld door nefrologen, apothekers, artsen en verpleegkundigen in de Haagse regio gecoördineerd door Stichting Transmurale Zorg Den Haag eo | www.transmuralezorg.nl en www.haagsenieren.nl

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home