Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Overige bronnen

Chronische nierschade (CNS)

Overige bronnen - Multidisciplinaire richtlijn - 2019
De richtlijn is gericht op professionals in zowel de eerste als de tweede lijn.

LTA - Hartfalen

Overige bronnen - Landelijke Transmurale Afspraak - 2015
De LTA gaat uit van de tweede herziene NHG-Standaard Hartfalen en de Multidisciplinaire Richtlijn Hart- falen uit 2010 en de richtlijnen van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en be- handeling van acuut en chronisch hartfalen uit 2012. Voor de afspraken met betrekking tot de organisatie van de hartfalenzorg is gebruik gemaakt van de Standards for delivering heart failure care van de ESC uit 2011.

Richtlijn HIV

Overige bronnen - Richtlijn
Nederlandse Vereniging van hiv-behandelaren.

Zorgmodule Voeding

Overige bronnen - Zorgmodule - 2012
De Zorgmodule Voeding biedt een handvat om binnen de multidisciplinaire zorggroep goede afspraken over de te leveren voedingszorg te maken.

Landelijke netwerkrichtlijn Subfertiliteit

Overige bronnen - Bij de NHG-Standaard - 2010

Het Haagsenieren protocol

Overige bronnen - Protocol flowchart
Handzame leidraad voor toepassing van de landelijke richtlijnen. 

Erfelijke darmkanker

Overige bronnen - Landelijke richtlijn - 2008
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

European Position paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020

Overige bronnen - Richtlijn - 2020
Bron EP3OS

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home