Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Stecr

Verslaving en werk: Middelengebruik en (dis)funcitoneren op het werk

Stecr - Werkwijzer - 2011
Dit is de eerste versie van de STECR werkwijzer Verslaving en Werk en (dis)functioneren op het Werk. In deze werkwijzer wordt aandacht besteed aan verslaving en/of het gebruik van middelen. De Werkwijzer richt zich vooral op de werkgever -werknemersrelatie, maar kan (deels) ook gebruikt worden als het gaat om een re-integreren cliënt van het UWV. In de werkwijzer zal kort besproken worden wat de verslaving medisch gezien inhoudt. Voorts beoogt de werkwijzer praktische aanknopingspunten te bieden voor het ontwikkelen van  beleid op het gebied van middelengebruik en voor het op een verantwoordelijke wijze omgaan met een medewerker die een verslavingsprobleem heeft. Een belangrijk aspect waar aandacht aan wordt besteed zijn de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever voor zover het gaat om re-integratie van de werknemer die met een verslaving kampt. Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan privacyaspecten met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en re-integratie

Werkwijzer Schuldhulpverlening

Stecr - Werkwijzer - 2011

Modern Werknemerschap

Stecr - Werkwijzer

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home