Filter op:
Soort document
Bron
Uw selectie:
Stichting Koel

Protocol Ketenzorg Diabetes Mellitus type 2

Stichting Koel - Eerstelijnsprotocol
Het Protocol Ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 is geschreven als regionaal protocol voor de Zorggroepen in de regio van KOEL. Zorggroepen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van KOEL ten aanzien van ketenzorg kunnen dit protocol gebruiken als basis voor hun integrale diabetes zorgprogramma.

Protocol Ketenzorg COPD

Stichting Koel - Eerstelijnsprotocol
In dit protocol is de structuur uitgewerkt die noodzakelijk is om de COPD-patiënt in zijn eigen woonomgeving te begeleiden. Er zijn verwijs en terugverwijsafspraken tussen 1e en 2e lijn en tussen huisarts en fysiotherapeut opgenomen. Het uitgangspunt van dit protocol is om te komen tot een kwalitatief goede en doelmatige zorg voor COPD-patiënten en daarin kunnen ook andere zorgpartners een rol spelen. Dit protocol is ook bedoeld als basis voor afspraken tussen zorggroepen en zorgverzekeraar over functionele bekostiging. Hoeveel tijd wordt er aan zorg geleverd door wie (huisarts, POH, longarts en/of longverpleegkundige)

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home