Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Verenso
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen

Verenso - Richtlijnm handleiding en patiëntenfolder - 2011
Multidisciplinaire richtlijn - deel 1 - samenvatting, aanbevelingen, indicatoren en medicatietabellen. Dit deel is in drukversie beschikbaar.Multidisciplinaire richtlijn – deel 2 – integrale tekst met onderbouwing van conclusies en aanbevelingen. Dit deel is digitaal beschikbaar.Multidisciplinaire richtlijn – deel 3 – bijlage. Dit deel is digitaal beschikbaar.Handleiding – Ouderen en pijn, tips voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit deel is digitaal beschikbaar.Patiëntenfolder – Ouderen en pijn, tips voor patiënten, familie en mantelzorgers.

Pijn: Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen

Verenso - Richtlijn, Handleiding en Patiëntenfolder - 2011
Met de richtlijn Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen wil Verenso bijdragen aan een betere en snellere herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen.

Handreiking Wilsonbekwaamheid

Verenso - Handreiking - 2008
De handreiking biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste beginselen en vuistregels rondom de beoordeling van wilsonbekwaamheid. 

Handreiking Diagnostiek van dementie, A4-kaart Stroomschema diagnostisch proces

Verenso - Stroomschema Diagnostisch proces bij dementie - 2009

Handreiking Diagnostiek van dementie

Verenso - Handreiking - 2009

Hulpmiddelen bij Urineweginfecties

Verenso - Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties, Leerprogramma en Cliëntbrief.
Drie hulpmiddelen die de toepassing van de NVVA Richtlijn Urineweginfecties (2006) ondersteunen en omvat het Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties, het Leerprogramma en de Cliëntbrief.

Hulpmiddelen bij Urineweginfecties

Verenso - Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties, het Leerprogramma en de Cliëntbrief - 2007

Richtlijn Urineweginfecties

Verenso - Richtlijn - 2006
Deze richtlijn beschrijft de diagnostiek en de behandeling van patienten met een acute bacteriele infectie van de urinewegen.

Brochure Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen

Verenso - Samenvatting richtlijn - 2007
Broschure is een samenvatting van de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke clienten in verpleeghuizen. Bijlagen behorende bij de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke clienten in verpleeghuizen

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home