Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2003
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

NHG-Behandelrichtlijn Seborrhoïsch eczeem (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

Overdracht van Zorg naar de Huisarts voor mensen met een verstandelijke beperking die in de wijk (gaan) wonen

NVAVG - Model - 2003
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

NHG-Behandelrichtlijn Hielpijn (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003
Hielpijn is de meest voorkomende voetklacht. Hielpijn valt in huisartsgeneeskundige registraties onder de ICPC-code L17 ‘Voet/ teen symptomen/klachten’ (L17.1 = meatarsalgie); de incidentie en prevalentie van deze verzamelcode zijn respectievelijk 7.9 en 8.6 per 1000 patiënten per jaar. Hielspoor / fasciïtis plantaris valt onder L99.8 (L99: Andere ziekten bewegingsapparaat). Voor de praktijk is het nuttig een onderscheid te maken tussen pijn aan de ‘achterzijde’ en pijn ‘plantair’. Hielspoor, fasciitis plantaris.

NHG-Behandelrichtlijn Gingivitis (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

NHG-Behandelrichtlijn Foetor ex ore / halitosis (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

NHG-Behandelrichtlijn Droge mond / Xerostomie (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

Screening cervixcarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicap

NVAVG - Standaard - 2003
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

Medicamenteuze behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte bij zwangeren: consensusrichtlijn van gastro-enterologen en gynaecologen

NTvG - Richtlijn - 2003
Richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Maag-Darm-Leverartsen (MDL). Gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2003; 147(50); 2471-4.

Hersenletsel bij boksers en voetballers

Gezondheidsraad - Advies - 2003

Immunisatie tegen tetanus bij verwonding

Gezondheidsraad - Advies - 2003
Wie een wond heeft die in contact is geweest met grond, loopt het risico van besmetting met de bacterie die tetanus veroorzaakt. De gevolgen van een dergelijke besmetting kunnen ernstig zijn als de persoon niet of te lang geleden is ingeënt. Deze gevolgen kunnen echter bestreden worden met tetanus-immunoglobuline: een antistofpreparaat dat gemaakt wordt uit menselijk bloed.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home