Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2003
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

NHG-Behandelrichtlijn Seborrhoïsch eczeem (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

Overdracht van Zorg naar de Huisarts voor mensen met een verstandelijke beperking die in de wijk (gaan) wonen

NVAVG - Model - 2003
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

NHG-Behandelrichtlijn Meralgia paraesthetica (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

NHG-Behandelrichtlijn Hielpijn (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003
Hielpijn is de meest voorkomende voetklacht. Hielpijn valt in huisartsgeneeskundige registraties onder de ICPC-code L17 ‘Voet/ teen symptomen/klachten’ (L17.1 = meatarsalgie); de incidentie en prevalentie van deze verzamelcode zijn respectievelijk 7.9 en 8.6 per 1000 patiënten per jaar. Hielspoor / fasciïtis plantaris valt onder L99.8 (L99: Andere ziekten bewegingsapparaat). Voor de praktijk is het nuttig een onderscheid te maken tussen pijn aan de ‘achterzijde’ en pijn ‘plantair’. Hielspoor, fasciitis plantaris.

NHG-Behandelrichtlijn Gingivitis (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

NHG-Behandelrichtlijn Foetor ex ore / halitosis (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

NHG-Behandelrichtlijn Droge mond / Xerostomie (FTR)

NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 2003

Bewegingsapparaat: Richtlijn ENGLISH - Practice Guideline Complaints of Arm, Shoulder or Neck (NVAB 2003; the partially revised version from 2014 is not available in English)

NVAB - NVAB Richtlijn - 2003
Wordt herzien Klachten arm, schouder of nek (NVAB 2003, herziening verwacht najaar 2014)

Glaucoom

NOG - Richtlijn - 2003
TERMINOLOGY AND GUIDELINES FOR GLAUCOMA

Screening cervixcarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicap

NVAVG - Standaard - 2003
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home