Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2008

Diabetes en ramadan

NTvG - Richtlijnen - 2008
Diabetes mellitus heeft een hoge prevalentie onder de niet-westerse medelanders van Surinaams-Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst. De meerderheid van deze patiëntengroep heeft een islamitische achtergrond en neemt actief deel aan het vasten tijdens de ramadan. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1871-4

Handreiking Wilsonbekwaamheid

Verenso - Handreiking - 2008
De handreiking biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste beginselen en vuistregels rondom de beoordeling van wilsonbekwaamheid. 

Hyperbilirubinemie

NVK - Richtlijn, Indicatoren, Patiëntenversie en Bilicurves - 2008
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Downloads: Richtlijn Hyperbilirubinemie, Samenvatting, Kwaliteitsindicatoren Hyperbilirubinemie, Bilicurve vanaf 35 weken, Patiëntenversie richtlijn, Prematuren-bilicurves. Voor meer informatie zie de website babyzietgeel.nl.

COPD - Chronisch hartfalen

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2008
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Schizofrenie en aanverwante psychosen - Chronische Schouderklachten

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2008
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Artrose van heup en knie - Reumatoïde artritis

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2008
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Consultatieve psychiatrie

NVvP - Richtlijn - 2008
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Richtlijn besluitvorming dwang opname en behandeling (2008)

NVvP - Richtlijn - 2008
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2008
Het NHG en KNMP/WINAp beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker en zo de samenwerking te optimaliseren. Huisarts Wet 2008:51(6):S1-S4.

LESA Orale anticonceptie en morning-afterpil

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2008
Deze LESA geeft aanbevelingen over verwijzen van, het geven van voorlichting aan en de verdeling van zorg en gedeelde zorg voor vrouwen die een oraal anticonceptivum (gaan) gebruiken of die de morning-afterpil nodig hebben. De aanbevelingen hebben geen betrekking op vrouwen die om andere redenen dan anticonceptie de combinatiepil gebruiken, en evenmin op nieuwere hormonale anticonceptiemethoden zoals de vaginale ring. Huisarts Wet 2008:51(12):S11-S14.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home