Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2008
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Diabetes en ramadan

NTvG - Richtlijnen - 2008
Diabetes mellitus heeft een hoge prevalentie onder de niet-westerse medelanders van Surinaams-Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst. De meerderheid van deze patiëntengroep heeft een islamitische achtergrond en neemt actief deel aan het vasten tijdens de ramadan. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1871-4

Handreiking Wilsonbekwaamheid

Verenso - Handreiking - 2008
De handreiking biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste beginselen en vuistregels rondom de beoordeling van wilsonbekwaamheid. 

Hyperbilirubinemie

NVK - Richtlijn, Indicatoren, Patiëntenversie en Bilicurves - 2008
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken.

COPD - Chronisch hartfalen

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2008
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Schizofrenie en aanverwante psychosen - Chronische Schouderklachten

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2008
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Artrose van heup en knie - Reumatoïde artritis

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2008
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Consultatieve psychiatrie

NVvP - Richtlijn - 2008
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Richtlijn besluitvorming dwang opname en behandeling (2008)

NVvP - Richtlijn - 2008
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Briefadvies Bijeenkomst over Q-koorts in Nederland

Gezondheidsraad - Advies - 2008
Publicatienummer 2008/28.

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home